Projekty

Štúdie

Materiálová efektívnosť obalov, 2018

Štúdia sa zameriava na zvýšenie materiálovej efektívnosti obalov, obmedzenie škodlivosti obalov a navrhnutie systému na podporu materiálov získaných z recyklovaných odpadov z obalov. Zámerom štúdie bolo získať informácie k nasledovným oblastiam: začlenenie kritérií materiálovej efektívnosti do produktových štandardov so zreteľom na prírodné zdroje a tvorbu odpadov v priebehu životného cyklu produktu a na tvorbu nebezpečného […]

Materiálová efektívnosť obalov, 2018 Čítať viac »

Štúdie

Projekt MOVECO – inováciami k obehovému hospodárstvu

Autor blogu: Petra Csefalvayová Prechod na obehové hospodárstvo sa spája s pozitívnymi dopadmi na ekonomiku a spoločnosť. V praxi však so sebou nesie množstvo výziev, spojených napríklad s obmedzenými možnosťami súčasných technológií získavania cenných materiálov z odpadov a recyklácie materiálov, meniacimi sa vlastnosťami recyklovaných materiálov, vývojom a výrobou materiálov s dlhšou životnosťou, či skvalitňovania odpadového hospodárstva.

Projekt MOVECO – inováciami k obehovému hospodárstvu Čítať viac »

Články Štúdie

O ROZVOJ CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY SA NA SLOVENSKU POSTARÁ INŠTITÚT CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY

V marci 2016 na Slovensku vznikol Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN SK) – partner Inštitútu cirkulární ekonomiky, ktorý od mája 2015 pôsobí v Českej republike. Český INCIEN má za jeden rok pôsobenia za sebou množstvo aktivít a prináša praktickú stránku CE do Českej republiky. To bol jeden z mnohých dôvodov prečo vznikol INCIEN na Slovensku práve

O ROZVOJ CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY SA NA SLOVENSKU POSTARÁ INŠTITÚT CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY Čítať viac »

Projekty Štúdie

Štúdia jednorazové pet obaly, hliníkové plechovky verzus vratné sklenené fľaše, 2016

Cieľom predmetnej štúdie bolo porovnať vybrané druhy obalových materiálov ako sklo, hliník a PET, ich vplyvy na životné prostredie a vyhodnotiť a zosumarizovať existujúce údaje vychádzajúce z LCA (Life Cycle Assesment) metodológie, ktorá analyzuje vplyvy celého životného cyklu obalov na životné prostredie počas všetkých etáp tohto cyklu Štúdia bola vypracovaná pre spoločnosť HEINEKEN.

Štúdia jednorazové pet obaly, hliníkové plechovky verzus vratné sklenené fľaše, 2016 Čítať viac »