Projekty pre firmy

Pre rôzne spoločnosti navrhujeme riešenia, ktoré sú v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky D4C (designed for circularity). Na základe analýzy vypracujeme sériu riešení aplikovateľných v praxi, ktoré sú v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky.

cirkulárny pohár cover
Novinky Projekty pre firmy Projekty pre samosprávy

Cirkulárny pohár

Jednorázové plasty tvoria nezanedbateľnú časť odpadu, ktorá končí na skládkach a aj vo voľnej prírode. Oba prípady sú environmentálnym problémom súčasnosti. Cieľom projektu CIRKULÁRNY POHÁR je vytvorenie “closed loop” systému pohárov, ktoré sú opakovane použiteľné a biologicky rozložiteľné. Pohár NUATAN CUP je vyrobený z materiálu, Nonoilen, ktorý je výsledkom dlhodobej spolupráce Fakulty chemickej a potravinárskej […]

Cirkulárny pohár Čítať viac »

Festivaly (bez odpadov)
Projekty pre firmy Projekty pre samosprávy

Festivaly (bez odpadov)

Festivaly aj iné podujatia by mali konať zodpovedne a hovoriť o dôležitých témach. Predchádzanie vzniku odpadov je spoločenská téma, ktorá sa týka úplne každého bez rozdielu a mala by malo byť bežnou súčasťou podujatí.  Vytvorili sme preto zero waste metodiku pre podujatia, ktoré vďaka nej dosiahnu výrazný pokles zbytočného komunálneho odpadu sériu odborných workshopov, ktorých

Festivaly (bez odpadov) Čítať viac »

Kancel bez koša
Projekty pre firmy Projekty pre samosprávy

Kancel bez koša

V kancelárii mnohí z nás strávia až tretinu života. Preto je dôležité, aby sme sa zamýšľali nad dôsledkami nášho každodenného fungovania aj v tomto prostredí. Ideálne by bolo netvoriť v kancelárii žiaden odpad, a teda nemať žiadne koše. Vieme, že v súčasnom svete je to možno utópia, no každá zmena k lepšiemu sa počíta! Cez Kancel

Kancel bez koša Čítať viac »

Projekty pre konkrétne sektory
Projekty pre firmy

Projekty pre konkrétne sektory

Máme za sebou niekoľko projektov pre firmy z rôznych sektorov. Každý je špecifický a vyžaduje individuálny prístup. Medzi tie, na ktoré sme najviac hrdé patrí napríklad: Audiovizuálny priemysel Audiovizuálny priemysel nesie so sebou rovnako značnú negatívnu ekologickú stopu rovnako ako iné druhy priemyslu, ľudskej aktivity. Významná je tvorba odpadov ako aj využívanie energetických zdrojov. S

Projekty pre konkrétne sektory Čítať viac »

CircularRegions
Projekty Projekty pre firmy

Circular Regions

Chceme urýchliť prechod malých a stredných podnikov na cirkulárnu ekonomiku v pohraničných regiónoch Slovenska a Maďarska cez cezhraničné budovanie kapacít pre rozvoj cirkulárnych regiónov – CircularRegions. Pomáhame podnikom prejsť na cirkulárnu ekonominu Zmapujeme pohraničné regióny Slovenska, aby sme získali informácie o situácii v potravinárskom a stavebníckom sektore a vedeli im pomôcť s prechodom na cirkulárnu ekonomiku.

Circular Regions Čítať viac »