O ROZVOJ CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY SA NA SLOVENSKU POSTARÁ INŠTITÚT CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY

V marci 2016 na Slovensku vznikol Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN SK) – partner Inštitútu cirkulární ekonomiky, ktorý od mája 2015 pôsobí v Českej republike. Český INCIEN má za jeden rok pôsobenia za sebou množstvo aktivít a prináša praktickú stránku CE do Českej republiky. To bol jeden z mnohých dôvodov prečo vznikol INCIEN na Slovensku práve ako partnerská organizácia INCIEN CZ.

Cieľom INCIEN SK je šíriť myšlienku cirkulárnej ekonomiky na Slovensku a so spolupracujúcimi organizáciami uviesť do praxe riešenia, ktoré sú v súlade s jej princípmi.

Zakladateľmi INCIEN-u sú dlhoroční konzultanti v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a zároveň ľudia, ktorí sa aj vo svojom každodennom živote snažia správať čo najšetrnejšie k životnému prostrediu: Ivana Maleš, Petra Cséfalvayová a Katarína Bednáriková.

 

Ivana Males 
“Po desiatich rokoch práce ako konzultanti sme sa prirodzene dostali k tomu, že chceme na Slovensku založiť organizáciu, ktorá sa zameriava na riešenia, ktoré sú v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky” hovorí Ivana Maleš z INCIEN SK. “Naším cieľom nie je iba priniesť a predstaviť túto myšlienku ľuďom na Slovensku, ale v rámci rôznych projektov navrhnúť praktické riešenia. Na základe našich dlhoročných skúseností vieme, že je to možné”.

 

 

Katarina Bednarikova 
Katarína Bednáriková považuje uzatvorený životný cyklus produktov prostredníctvom opätovného využitia a recyklácie za zodpovedný spôsob fungovania spoločnosti, ktorý prináša benefity pre ekonomiku aj životné prostredie. Zároveň dodáva, že: “pochopenie tohto systému na úrovni jednotlivca je kľúčové pre presadzovanie tejto myšlienky, preto jej šírenie a osveta už u tých najmladších vekových kategórií je neoddeliteľnou súčasťou fungovania INCIEN-u na Slovensku.“

 

 

Petra Csefalvayova 
„Vytvoriť fungujúcu spoločnosť, ktorá je zodpovedná za svoje konanie a vytvára tak trvaloudržateľnú súčasnosť a budúcnosť pre ďalšie generácie, je jedna z hlavných myšlienok, ktorými sa riadime, či už v súkromnom, tak aj v profesionálnom živote“ , dodáva Petra Csefalvayová. Pochopenie súvislostí nášho každodenného konania a dopadu týchto krokov na nás všetkých, na to ako žijeme teraz a ako budeme žiť potom, je dôležitou súčasťou našej práce a toho, čo chceme odovzdať ďalej. Organizáciu INCIEN vidíme ako úžasnú možnosť, ktorá vytvára priestor pre realizáciu tohto celého tzv. CIRKULÁRNEHO SVETA.