MŽP SR o obehovom hospodárstve

Ministerstvo životného prostredia, presnejšie Odbor odpadového hospodárstva nás veľmi potešilo, že odpovedalo na naše otázky o obehovom hospodárstve a ako a prečo jeho princípy zavádzať do praxe už dnes.

Sme veľmi radi, že rezortný orgán, ktorý má na starosti jednu časť obehového hospodárstva – Ministerstvo životného prostredia, sa k novému systému fungovania odpadov (a spoločnosti) stavia pozitívne a vidí v ňom potenciál na Slovensku už dnes.

V súčasnej právnej úprave sa už dnes uplatňujú princípy obehového hospodárstva. Týka sa to najmä hierarchie odpadového hosodárstva, kde najvyššou prioritou je predchádzanie vzniku odpadov. Tieto princípy by obce mali zaradiť aj do svojich Programov odpadového hospodárstva a čo je najdôležitejšie – nemali by sa báť inovatívnych riešení, ktoré im pomôžu dosiahnúť cieľ nulového skládkovaného odpadu. Lebo je už dávno známe, že skládkovanie je už minulosťou, odpad je zdrojom cenných surovín a materiálov, ktoré nám môžu ešte veľmi dlho slúžiť. A preto sa k nim musíme správať zodpovedne.

Celé video si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=zCkTZHzhsjI