Prečo má vzdelávanie taký veľký význam? Prečo pracovať s mladými ľuďmi, študentmi, žiakmi, deťmi?

Odpoveďou je pre nás každý jeden workshop, každá jedna odprednášaná hodina, každá debata, diskusia, kreatívny priestor…

Odpoveďou sú tiež samotné otázky, ktoré lietajú vzduchom Nejde len o klišé, ak vravíme, že jednou z najdôležitejších ciest ako zmeniť, podporiť zmenu spoločnosti je cesta k deťom, mladým ľuďom. Tam to všetko začína…

Rozprávať a diskutovať o možnostiach a príležitostiach, ktoré ponúka Cirkulárna ekonomika, je úžasná cesta, ako sa dozvedieť viac aj o nás samých, rozširovať svoje obzory stále ďalej. Napredovať a nezaspať… študenti vedia byť nekompromisní a vedia sa pýtať jasné a konkrétne otázky.

Už nás neprekvapuje, ako deti krásne spolupracujú, ako sa zaujímajú, ako si začínajú uvedomovať určitú svoju zodpovednosť. Cirkulárna ekonomika a jej myšlienka nie je o naprogramovaní spoločnosti ako systému, ale hlavne o prístupe každého z nás. O pochopení zodpovednosti za svoj prístup k životnému prostrediu – prostrediu aj pre náš život, a následne o snahe veci aktívne riešiť a na zmene sa podieľať.

Deti sú pre nás zároveň výzvou – nie je samozrejmosťou, ale vždy zmysluplným zadosťučinením, ak myšlienkami a faktami dokážeme deti zaujať a podnietiť ich kreatívne myslenie a chápanie vecí v súvislostiach. Ak v nich zanecháme stopu záujmu o svoje okolie, myšlienku, prečo na životnom prostredí záleží, prečo sa napríklad tvorba odpadu týka každého z nás, a či a prečo je odpad ako taký hrozbou alebo riešením…

INCIEN ako organizácia sa bude venovať vzdelávacím aktivitám na školách a škôlkach, je to jeden z jej cieľov ako šíriť myšlienku Cirkulárnej ekonomiky. Veď kde zasiať pomyselné „Cirkulárne semienko“, ak nie práve tu

autor článku: Petra Cséfalvayová