Miesta preč

Kde sa náš odpad stráca? Aké sú možnosti jeho spracovania a ako predísť jeho tvorbe?

Slovensko každoročne vyprodukuje viac ako 2 mil. ton zmesového komunálneho odpadu. Odpadu, ktorý produkujú domácnosti. 55% tohto odpadu končí na skládkach odpadu, kde ho ukladáme na povrch zeme. Míňame svoje prírodné zdroje, ktoré sú v mnohých prípadoch neobnoviteľné a ich spotreba každoročne exponenciálne rastie.

Ľudia neprijímajú zodpovednosť za tvorbu odpadu, ich vzťah s odpadom končí v bode jeho vyhodenia do smetného koša. Majú pocit, že odpad zmizne na MIESTA PREČ. Preto sa INCIEN rozhodol vytvoriť kampaň MIESTA „PREČ“ – mapu miest, kde sa náš odpad stráca. Mapa miest je tvorená prevádzkami po celom Slovensku, ukáže vám príbehy a informácie, aby sme už nikdy nemuseli povedať, že nemá zmysel riešiť problémy s odpadmi.