Publikácie

Naše skúsenosti prepájame s odborníkmi. Tvoríme štúdie a odborné práce v oblastiach obehového hospodárstva.

Udržateľnosť potravinového systému na Slovensku-titulka
Novinky Publikácie

Udržateľnosť potravinového systému na Slovensku

Podľa Circularity Gap Report 2024 je potravinový systém na celej svojej úrovni celosvetovo zodpovedný za štvrtinu emisií skleníkových plynov, 44 % globálneho využívania pôdy, 61 % spotreby sladkej vody a za 90 % fosforu vypúšťaného do pôdy. Na väčšine týchto vplyvov sa podieľa živočíšna výroba, obhospodarovanie pôdy a potravinový odpad. Technicky produkujeme dostatok potravín, 800 […]

Udržateľnosť potravinového systému na Slovensku Čítať viac »

Udržateľnosť v mestách Slovenska - titulný obrázok
Novinky Publikácie

Udržateľnosť v mestách Slovenska

Udržateľnosť je definovaná ako uspokojovanie potrieb súčasnosti bez toho, aby sa ohrozovala schopnosť uspokojovať potreby budúcich generácií. Súčasný systém však môžeme oprávnene považovať za neudržateľný. A to environmentálne, sociálne aj ekonomicky. Prechod z lineárnych modelov ekonomík na obehové, resp. cirkulárne, je jedným z dôležitým krokov na ceste k udržateľnejšiemu fungovaniu. Cirkularita sama osebe však ešte neznamená, že

Udržateľnosť v mestách Slovenska Čítať viac »

Udržateľné poľnohospodárstvo na Slovensku cover
Publikácie

Udržateľné poľnohospodárstvo na Slovensku

Pôda je kľúčovým prvkom ekosystémov, a teda prináša benefity nielen pre poľnohospodárov, ale aj pre občanov. Zdravie pôdy je z toho dôvodu potrebné udržiavať na vysokej úrovni, resp. ho zvyšovať, ak ide o degradovanú pôdu. Medzi časté dôvody degradácie pôdy patria neudržateľné poľnohospodárske postupy. Cirkulárna ekonomika môže byť v tomto kontexte dôležitým nástrojom, pretože poľnohospodárom

Udržateľné poľnohospodárstvo na Slovensku Čítať viac »

INCIEN: Princípy udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky aplikovateľné v divadle na Slovensku
Publikácie

Princípy udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky aplikovateľné v divadle na Slovensku

V kooperácii s Divadelným ústavom v Bratislave a v súčinnosti so slovenskými divadlami sme viac ako rok skúmali potenciál zavedenia princípov cirkulárnej ekonomiky a udržateľnosti do tvorivého procesu a prevádzky slovenských divadiel. Teraz – ako prví v stredoeurópskom regióne – ponúkame výsledok v podobe elektronickej publikácie, ktorá ponúka stratégie aj praktické tipy, ako v divadle

Princípy udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky aplikovateľné v divadle na Slovensku Čítať viac »

Uhlíkové kompenzácie - titulka
Publikácie

Kolobeh uhlíka a uhlíkové kompenzácie

Uhlíkové kompenzácie, po anglicky carbon offsets, sú dnes horúcou témou v privátnej aj štátnej sfére. Organizácie si kladú otázku, či a ako môžu emisie, ktoré svojou činnosťou produkujú, kompenzovať pomocou projektov sadenia lesov či zvyšovania uhlíka v pôde, ale aj napr. projektov zabraňujúcim odlesňovaniu. V tejto štúdii sme sa preto pozreli na to: ako vlastne

Kolobeh uhlíka a uhlíkové kompenzácie Čítať viac »

INCIEN_Kal nad zlato_titulka
Publikácie Štúdie

Kal nad zlato – štúdia

Hľadali sme zlato, našli sme ho v kale. Kal je zdrojom živín, ale rovnako obsahuje rôzne mikropolutanty. V štúdii sa dozviete o stave zhodnocovania kalov na Slovensku, ale aj o rozdielnych benefitoch a limitoch jednotlivých možností spracovania kalu. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu formou dotácie z Environmentálneho fondu. STIAHNUŤ ŠTÚDIU STIAHNUŤ

Kal nad zlato – štúdia Čítať viac »

Cirkulárne Slovensko 2022 brožúra - cover
Publikácie

Cirkulárne Slovensko 2022 – brožúra príkladov dobrej praxe

Dá sa na Slovensku fungovať udržateľnejšie? 17 dobrých príkladov z praxe na Slovensku dokazuje, že áno! Prinášame ich v publikácii Cirkulárne Slovensko 2022. Brožúru sme vypracovali v spolupráci s Circular Slovakia a jej hlavným cieľom je ukázať verejnosti praktickú stránku cirkulárnych princípov či biznis modelov a inšpirovať. Prezentuje 17 dobrých príkladov z praxe v cirkulárnej ekonomike

Cirkulárne Slovensko 2022 – brožúra príkladov dobrej praxe Čítať viac »

Metodika cirkulárneho verejného obstarávania vo verejných a súkromných zákazkách
Publikácie

Metodika cirkulárneho verejného a súkromných zákaziek je na svete!

S radosťou oznamujeme zverejnenie metodiky o cirkulárnom verejnom obstarávaní a cirkulárnych súkromných zákazkách. Jej cieľom je poskytnúť kľúčové informácie o možnostiach uplatňovania cirkularity vo verejných zákazkách, ako aj pri súkromných nákupoch. Veríme, že metodika inšpiruje svojich čitateľov k udržateľnejšiemu využívaniu zdrojov. Cirkulárne verejné obstarávanie a uplatnenie jeho princípov v súkromných zákazkách sa zameriava na udržateľnú výrobu a

Metodika cirkulárneho verejného a súkromných zákaziek je na svete! Čítať viac »

Publikácie

Metodika cirkulárneho verejného obstarávania vo verejných a súkromných zákazkách a Metodika pre školiteľov a lektorov

Sme presvedčení, že cirkulárne nákupy predstavujú jeden z prvých krokov k implementácii obehového hospodárstva v praxi. Štátna a verejná správa by mali byť príkladom dobrej praxe. Súkromný sektor by mal zohľadniť obehovosť s cieľom zvýšiť svoju odolnosť voči vonkajším vplyvom. Všetci môžeme urobiť rozdiel. Cirkulárna ekonomika ako nástroj vo verejnom obstarávaní a v súkromných zákazkách

Metodika cirkulárneho verejného obstarávania vo verejných a súkromných zákazkách a Metodika pre školiteľov a lektorov Čítať viac »

Publikácie

Alchýmia odpadu pre všetky mestá a obce na Slovensku

Chcete vedieť, ako správne triediť odpady a ako im predchádzať vo vašej obci? Alebo ste starostom/starostkou alebo odborný pracovník/pracovníčka na odbore životného prostredia a chcete svojim obyvateľom poskytnúť informácie o tom ako správne triediť a odpadu predchádzať?Každá samospráva má iný systém triedenia a zberu odpadov. V spolupráci s Naturpack sme vytvorili 5 variantov, ktoré sa

Alchýmia odpadu pre všetky mestá a obce na Slovensku Čítať viac »