Cirkulárna ekonomika na Dobrom trhu

Dobrý trh sa snaží o to, aby svojimi aktivitami v priebehu jedného dňa, kedy sa trh koná, mal na životné prostredie čo najmenší dopad. Predchádzanie vzniku odpadov, triedenie, recyklácia a cirkulárna ekonomika sa preto stávajú novou témou tohto podujatia.

Dobrý trh na Panenskej sa konal už desiaty krát. Od roku 2011, kedy sa Dobrý trh konal jeho organizátori neustále vylepšovali toto podujatie, prinášali nové zaujímavé témy a predstavovali nové organizácie.

Preto sme radi, že práve Dobrý trh si vybral tému cirkulárnej ekonomiky a ako partnera zvolil INCIEN.

Začali sme odpadmi

Cirkulárna ekonomika je viac ako recyklácia a je viac ako nakladanie s odpadmi. Ale je to téma, ktorá je nám veľmi blízka a ktorá má hmatateľný dopad na naše prostredie a preto sme aj v rámci Dobréhu trhu začali práve s touto témou a jej zavedením v praxi.

Rozhodli sme sa, že čo  najmenej odpadov skončí na skládke. Z tohto dôvodu sa v rámci Dobrého trhu triedili všetky materiály, ktoré sa vytriediť v rámci trhu dajú: papier, plasty, sklo. Všetky vytriedené materiály sa po skončení Dobrého trhu odovzdali na recykláciu. Odpad, ktorý skončil v kontajneri na zmesový odpad skončil v Bratislavskej spaľovni OLO. Preto sme sa snažili, aby sme toho čo najviac vytriedili.

Bioodpad z gastroprevádzok sa priamo v rámci DT aj kompostoval v elektrickom kompostéri GG02 a všetok zvyšný bioodpad, ktorý vznikol v gastro prevádzkach sa zaviezol na spracovanie v bioplynovej stanici. Kompost, ktorý vznikol na samotnom trhu bude odovzdaný prevádzkam na Panenskej, aby ním prevádzkovatelia mohli hnojiť bylinky a kvety na Panenskej ulici – ulica bude krajšia, zelenšia.

Ako vyzeral recyklačný systém na Dobrom trhu?

 1. RECYKLAČNÁ STANICA na rohu Štetinovej a Panenskej: 1100l nádoby po 2ks na papier, plasty, sklo, a komunál. Tu mal svoj stánok aj Inštitút cirkulárnej ekonomiky, takže všetky nejasnosti ohľadne triedenia a recyklácie bolo možné konzultovať tu. Na recyklačnej stanici počas celého dňa prebiehali konzultácie o recyklácii a kompostovaní a prvý verejný workshop o tom ako doma netvoriť odpad, ako recyklovať doma, ako správne triediť, ako kompostovať.
 2. RECYKLAČNÉ MIESTA boli 4: oproti Nadácii Milana Šimečku, na vstupe do ZUŠ, pri Evanjelickom kostole a oproti Goetheho inštitútu – na týchto miestach boli označené nádoby na separovaný zber (papier, plasty, sklo a zmesový komunálny odpad) a dobrovoľníci pomáhali vhodiť odpady do správneho kontajnera a hovorili návštevníkom viac aj o význame triedenia a recyklácie.
 3. Pozdĺž celej Panenskej ulice sa počas celého trhu triedili papier, plasty a zmesový komunálny odpad. Ďakujeme organizátorom a Zelenej hliadke za zabezpečenie veľkého počtu nádob.

Čo sme sa naučili?

 1. keď vytvoríme dobré podmienky na triedenie, ľudia tridiť budú (to znamená, ak bude dostatok košov na triedenie, výsledky budú lepšie)
 2. návštevníci najlepšie triedia plasty – zistili sme to tým, že najčistejšie boli vytriedené práve plasty a čo najmenej žltých vriec skončilo v zmesovom komunálnom odpade
 3. problémom zostáva papier – množstvo papiera, ktorý sa vytriedil zostal znečistený, lebo tam niekto vhodil mastný zamastený papierový tanierik
 4. veľké množstvo jednorázových plastových a kombinovaných obalov (napríklad jednorazové poháriky na kávu), ktoré sa recyklujú veľmi ťažko a preto vždy skončia v zmesovom komunálnom odpade
 5. veľký záujem na recyklačnej stanici vzbudil vermikompostér a elektrický kompostér – ľudia majú záujem začať kompostovať v byte, ale nevedia ako najlepšie to urobiť a ako je najlepšie začať
 6. prevádzky, ktoré na taktomto podujatí predávajú jedlo vyprodukujú málo gatroodpadu, ale zas dostatok na výrobu kompostu. Ďakujeme najmä kávičkárom, že nám pripravili skvelý kompostovací materiál zo zvyškov kávy
 7. musíme zaangažovať viac dobrovoľníkov, ktorí ľuďom budú hovoriť ako správne triediť
 8. prevádzky by mali zvážiť obaly, ktoré nie sú jednorázové, aleo sú aspoň kompostovateľné
 9. máme ešte veľký priestor na zlepšenie podmienok triedenia, recyklácie a najmä predchádzania vzniku odpadov
 10. Ďakujeme všetkým účastníkom nášho prvého verejného workshopu! Ďalšie pribudnú na niektorých festivaloch v Bratislave, ale o tom ešte dáme vedieť!

A na čo uričite nesmieme zabudnúť: veľká, veľká vďaka tohtoročným dobrovoľníkom za ich prácu!

Všetky fotky z tohtoročného Dobrého trhu na Panenskej ohľadne recyklácie si môžete pozrieť tu.