Štúdia jednorazové pet obaly, hliníkové plechovky verzus vratné sklenené fľaše, 2016

Cieľom predmetnej štúdie bolo porovnať vybrané druhy obalových materiálov ako sklo, hliník a PET, ich vplyvy na životné prostredie a vyhodnotiť a zosumarizovať existujúce údaje vychádzajúce z LCA (Life Cycle Assesment) metodológie, ktorá analyzuje vplyvy celého životného cyklu obalov na životné prostredie počas všetkých etáp tohto cyklu

Štúdia bola vypracovaná pre spoločnosť HEINEKEN.