Vzdelávacie projekty

Vzdelávacie aktivity sú pre našu činnosť dôležité. Preto sa vzdelávaniu venujeme na rôznych úrovniach. Naše skúsenosti prepájame  a zdieľame s odborníkmi a tvoríme štúdie a odborné práce v oblastiach, ktoré sa týkajú obehového hospodárstva: materiálové toky, využívanie odpadov ako zdroja, ekonomické nástroje v odpadovom hospodárstve.

Akadémia udržateľného potravinového systému2
Vzdelávacie projekty

Akadémia udržateľného potravinového systému

Bez jedla nie je život Potravinový systém je otázkou nášho každodenného prežitia. Týka sa preto nás všetkých. Rozumieme však tejto téme dostatočne? Máme za sebou už dva ročníky Akadémie, počas ktorej hľadáme rovnováhu a zavádzanie princípov udržateľnosti v oblasti tvorby udržateľného potravinového reťazca z hľadiska pestovania, výroby, predaja a distribúcie potravín.  Druhý ročník Akadémie udržateľného […]

Akadémia udržateľného potravinového systému Čítať viac »

ZCA cover2
Vzdelávacie projekty

Zelená cirkulárna akadémia

Na Slovensku chýba systematické, štruktúrované kontinuálne vzdelávanie pre problematiku cirkulárnej ekonomiky. Potrebujeme si odovzdávať vedomosti zo Slovenska aj zahraničia. Považujeme tiež za dôležité prepojiť odborníkov, firmy, verejnosť a štát tak, aby sme spoločne budovali cirkulárnu ekonomiku – obehové hospodárstvo, založené na efektívnom využívaní prírodných zdrojov. Preto sme sa rozhodli zmeniť to a priniesť vám komplexné

Zelená cirkulárna akadémia Čítať viac »

Vzdelávacie projekty

Školy a škôlky

Sme názoru, že zmena myslenia u ľudí musí začať od detí a mládeže. Už v mladom veku by mali získavať správny postoj k životnému prostrediu. Preto pri vzdelávaní venujeme pozornosť aj školám – materským, základným aj stredným. Základný vzdelávací program Pre školy a škôlky máme pripravený vzdelávací program. analyzujeme súčasný stav triedenia odpadu navrhujeme riešenia

Školy a škôlky Čítať viac »

Vzdelávacie projekty

Prednášky, workshopy a semináre

Pre širokú verejnosť, zamestnancov, ale aj skupiny expertov realizujeme prednášky, workshopy a semináre na tému uplatňovania princípov cirkulárnej ekonomiky v praxi.  Uskutočňujeme ich v rámci rôznych podujatí (napr. v spolupráci so Smart Talk v Bratislave, Košiciach a Trnave, Ponk Coworking v Nitre, Vegánska spoločnosť, PDCS, festival Hory a mesto, Festival Horyzonty, Coworking Cvernovka, Karloveská Knižnica,

Prednášky, workshopy a semináre Čítať viac »