Články

Články Novinky Osveta

Klimatická kuchyňa

Ľudstvo dnes čelí jednej z najväčších existenčných hrozieb v celej svojej histórii. Nadmerne vysoké množstvá skleníkových plynov v atmosfére narúšajú rovnováhu planéty. Dlhšie obdobia sucha na jednom mieste, viac nárazových dažďov na druhom mieste, zvyšujúce sa priemerné teploty či viac lesných požiarov sú len špičkou roztápajúceho sa ľadovca. Životné podmienky ľudí na Slovensku a po celom svete […]

Klimatická kuchyňa Čítať viac »

INCIEN in Brussels cover photo
Články Osveta

From Brussels to You: Why staying informed about the European Union matters

We took a bold step: we travelled to Brussels – the centre of environmental policy-making and circular economy legislation at European level. For 30 days, our Ivana Maleš closely followed the work of colleagues from the Circular Economy team at the European Environmental Bureau (EEB). During her work in EEB, she met with representatives of

From Brussels to You: Why staying informed about the European Union matters Čítať viac »

Ivana Maleš Brusel cover
Články Novinky Osveta

Bruselské zápisky alebo prečo je dôležité zaujímať sa o dianie v Európskej únii?

Urobili sme odvážny krok: vycestovali sme do Bruselu – centra tvorby environmentálnej politiky a legislatívy v oblasti cirkulárnej ekonomiky na Európskej úrovni. Počas 30 dní naša Ivana Maleš pozorne sledovala prácu kolegov z tímu cirkulárnej ekonomiky v organizácii European Environmental Bureau (EEB). Počas jej práce v EEB sa stretávala s predstaviteľmi rôznych európskych inštitúcií a

Bruselské zápisky alebo prečo je dôležité zaujímať sa o dianie v Európskej únii? Čítať viac »

Články

Aj Nórsko vidí svoj najväčší potenciál v kuchynských odpadoch

INCIEN, ako organizácia, ktorá pracuje na tom, aby Slovensko v najväčšej miere predchádzalo vzniku odpadov a využívalo ho ako zdroj materiálov hľadá inšpiráciu hlavne v riešeniach, ktoré sú dostupné na Slovensku. Občas tieto riešenia hľadáme aj mimo nášho územia v krajinách, kde odpadové hospodárstvo dosahuje oveľa lepšie výsledky.  V januári 2018 naša organizácia v rámci študijnej cesty za dobrými príkladmi z praxe

Aj Nórsko vidí svoj najväčší potenciál v kuchynských odpadoch Čítať viac »

Články

Cesta za dobrými príkladmi praxe nás priviedla až do Nórska

Informácií, skúseností, dobrých príkladov z praxe a nových kontaktov v oblasti cirkulárnej ekonomiky nie je nikdy dosť. Každá krajina má iné nastavenie v oblasti ekoinovácií, dizajnu, zodpovednej spotreby a odpadového hospodárstva. V minulosti sme navštívili Rakúsko, Taliansko, Českú republiku, Slovinsko, kde sme získali dobré príklady z praxe, ktoré pomáhali rozvíjať naše projekty na Slovensku. Tentokrát

Cesta za dobrými príkladmi praxe nás priviedla až do Nórska Čítať viac »

Články

Keď namiesto 1,7 tony odpadu vznikne 170 kg kompostu – to je POHODA!

Pohoda je iným festivalom v tom, že vzdeláva a vychováva svojich návštevníkov. Je tu veľa diskusií o ľudských právach, literatúre, vzdelávaní, tolerancii…a je to jediný festival v strednej Európe, na ktorom sa triedi biologicky rozložiteľný odpad a dokonca sa priamo v areáli aj kompostuje. Tento rok sa na POHODE spracovalo približne 1,7 tony bioodpadu, ktorý

Keď namiesto 1,7 tony odpadu vznikne 170 kg kompostu – to je POHODA! Čítať viac »

Články Štúdie

O ROZVOJ CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY SA NA SLOVENSKU POSTARÁ INŠTITÚT CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY

V marci 2016 na Slovensku vznikol Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN SK) – partner Inštitútu cirkulární ekonomiky, ktorý od mája 2015 pôsobí v Českej republike. Český INCIEN má za jeden rok pôsobenia za sebou množstvo aktivít a prináša praktickú stránku CE do Českej republiky. To bol jeden z mnohých dôvodov prečo vznikol INCIEN na Slovensku práve

O ROZVOJ CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY SA NA SLOVENSKU POSTARÁ INŠTITÚT CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY Čítať viac »