O nás

INCIEN |  Pre svet, kde je odpad zdrojom.

Pomáhame tvoriť menej odpadu

Pomáhame firmám, samosprávam a ľuďom tvoriť menej odpadu. Ten, ktorý vytvoria, im pomôžeme premeniť na surovinu a zdroj. 

Sme odborníci

Sme odborníci a navrhujeme, zavádzame zmeny, ktoré môžete robiť od dnes. Pomáhame zmeniť hospodárstvo, aby už nefungovalo na úkor životného prostredia a klímy.

Spájame a vzdelávame

Spájame a vzdelávame všetkých, ktorí chcú zanechať svet v lepšom stave, v akom ho našli.

Čo robíme

V mestách a obciach

riešime odpadové hospodárstvo a snažíme sa, aby samosprávy predchádzali vzniku odpadov. Ponúkame analýzy odpadov, navrhujeme konkrétne riešenia šité na mieru danej samosprávy, v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky. 

Pre firmy

navrhujeme riešenia pri výrobných procesoch, ktoré sú v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky D4C (designed for circularity). Na základe analýzy vypracujeme sériu praktických riešení.

Odborná činnosť

Naše skúsenosti prepájame s odborníkmi. Tvoríme štúdie a odborné práce v oblastiach obehového hospodárstva. Zameriavame sa napríklad na materiálové toky, využívanie odpadov ako zdroja, efektívne financovanie odpadového hospodárstva. 

Vzdelávanie

Školy sú naším partnerom vo vzdelávaní a šírení myšlienky cirkulárnej ekonomiky. Snažíme sa priniesť nastupujúcej generácii konkrétne príklady toho, ako sa dá žiť zodpovedne k životnému prostrediu.

Komunikácia

Výsledky a skúsenosti z projektov zdieľame s verejnosťou. Informujeme, vzdelávame, diskutujeme. Závery a poznatky sú využívané ďalej v strategických dokumentoch Slovenska pre oblasť životného prostredia, obehového a odpadového hospodárstva, cieľov udržateľného rozvoja (SDGs).

Podujatia

Zúčastňujeme sa verejných prednášok, konferencií, diskusií a workshopov. Sme partnermi podujatí: Slovakia Going Zero Waste, Climate Conference Slovakia, What City?, Dobrý trh, Pohoda Festival, Pomalo, Profesia Days

Náš tím

Ivana Maleš
Mgr. Ivana Maleš
environmentálna politika,
stratégie v obehovom hospodárstve
Petra Csefalvayová
Ing. Petra Csefalvayová
koncepty a projekty cirkulárnej ekonomiky
pre súkromné spoločnosti
Petra Csefalvayová
Mgr. Katarína Bednáriková
riešenia pre samosprávy,
vzdelávacie aktivity
Martina Veliká

Martina Veliká MSc.
koncepty a projekty cirkulárnej ekonomiky
– stredné Slovensko

Ing. Veronika Hagovská

koncepty a projekty cirkulárnej ekonomiky

Michaela Majerová

Ing. Michaela Augustín
koncepty a projekty cirkulárnej ekonomiky, carbon footprint

Mgr. Martina Novotová
komunikácia a marketing