O nás

Kto sme

INCIEN - pre svet, kde je odpad zdrojom.

Pomáhame firmám, samosprávam a ľuďom tvoriť menej odpadu. A ten, ktorý vytvoria, im pomôžeme premeniť na surovinu a zdroj. 

Navrhujeme a zavádzame zmeny, ktoré môžeme robiť od dnes. Ako odborníčky pomáhame meniť hospodárstvo tak, aby už nefungovalo na úkor životného prostredia a klímy.

Spájame a vzdelávame všetkých, ktorí chcú zanechať svet v lepšom stave, v akom ho našli.

Čo robíme

V obciach Slovenska sa zameriavame hlavne na oblasť odpadového hospodárstva – predchádzanie vzniku odpadov: ponúkame analýzy odpadov a návrh koncepcií s konkrétnymi riešeniami šitými na mieru danej samosprávy. Navrhované riešenia sú v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky a hierarchiou odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

Pre súkromné spoločnosti navrhujeme riešenia pri výrobných procesoch, ktoré sú v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky D4C (designed for circularity). Na základe analýzy vypracujeme sériu riešení aplikovateľných v praxi, ktoré sú v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky.

Odborná činnosť - naše skúsenosti prepájame s odborníkmi a tvoríme štúdie a odborné práce v oblastiach, ktoré sa týkajú obehového hospodárstva: materiálové toky, využívanie odpadov ako zdroja, efektívne financovanie odpadového hospodárstva, financovanie odpadového hospodárstva.

Školy sú naším partnerom vo vzdelávaní a šírení myšlienky cirkulárnej ekonomiky. Naším cieľom je priniesť konkrétne príklady, na ktorých sa nastupujúca generácia dozvie o spôsobe života, ktorý je zodpovedný k životnému prostrediu.

Komunikácia - všetky naše projekty a skúsenosti prenášame do odbornej a verejnej komunikácie. Výsledky našich projektov sú využívané ďalej v strategických dokumentoch Slovenska pre oblasť životného prostredia, obehového hospodárstva, odpadového hospodárstva a cieľov udržateľného rozvoja (SDGs). Širokej verejnosti prinášame najnovšie informácie prostredníctvom verejných prednášok, diskusií a workshopov. Zároveň bývame  partnermi verejných podujatí: Slovakia Going Zero Waste, Climate Conference Slovakia, What City?, Dobrý trh,Pohoda Festival, Pomalo, Profesia Days

Náš tím

Mgr. Ivana Maleš

environmentálna politika, stratégie v obehovom hospodárstve

0902 917 751

males@incien.sk

LinkedIn

Hana Palušková,

cirkularita v súkromnom sektore

-

paluskova@incien.sk

LinkedIn

Ing. Petra Csefalvayová

koncepty a projekty cirkulárnej ekonomiky pre súkromné spoločnosti

0902 917 755

csefalvayova@incien.sk

LinkedIn

Dominika Lorencová

cirkulárne mapy miest

-

lorencova@incien.sk

LinkedIn

Mgr. Katarína Bednáriková

riešenia pre samosprávy, vzdelávacie aktivity

0902 917 750

bednarikova@incien.sk

LinkedIn

Filip Čarnogurský

merateľné ukazovatele udržateľnosti a cirkularity

-

carnogursky@incien.sk

Martina Ľuptáková MSc.

koncepty a projekty cirkulárnej ekonomiky - stredné Slovensko

0944 009 537

luptakova@incien.sk

LinkedIn

Mgr. Paulína Zlochová

správa webstránky, online marketing

-

zlochova@incien.sk

LinkedIn