O nás

Na začiatku INCIEN príbehu stáli Ivana Maleš, Petra Csefalvayova a Katarína Bednáriková, ktoré verili v silu cirkulárnej ekonomiky. Z vízie sa stala realita a dnes sme jednou z popredných organizácií v oblasti ochrany životného prostredia a využívania odpadu ako zdroja.

Časom sme sa stali tímom odborníkov s bohatými skúsenosťami a vedomosťami, zrealizovali množstvo zaujímavých projektov pre firmy, samosprávy aj verejnosť. Spolupracovali sme s rôznymi partnermi na domácej aj medzinárodnej úrovni. Medzi naše najvýznamnejšie projekty patrí:

♻ Zelená a cirkulárna akadémia
♻ Projekt Miesta preč
♻ Cirkulárne mapy pre samosprávy
♻ odborné publikácie v témach od cirkulárneho obstarávania cez zachytávanie uhlíka až po hodnotu čistiarenskeho kalu

Nechceme sa však uspokojiť s tým, čo sme doteraz dosiahli. Do budúcnosti máme ešte veľa plánov a ambícií a najmä pokračujeme v našej misii: aby sa cirkulárna ekonomika stala efektívnym nástrojom pre boj proti klimatickej kríze, kríze biodiverzity aj znečisteniu životného prostredia.

Želáme si, aby sme mali stále vieru v zmenu, vedeli pracovať aj na našich slabých stránkach a prijímali výzvy s úsmevom. Aby sme vedeli inšpirovať a boli inšpirovaní/é aj naďalej.

INCIEN |  Pre svet, kde je odpad zdrojom.

Pomáhame tvoriť menej odpadu

Pomáhame firmám, samosprávam a ľuďom tvoriť menej odpadu. Ten, ktorý vytvoria, im pomôžeme premeniť na surovinu a zdroj. 

Navrhujeme a zavádzame zmeny

Sme odborníci a navrhujeme, zavádzame zmeny, ktoré môžete robiť od dnes. Pomáhame zmeniť hospodárstvo, aby už nefungovalo na úkor životného prostredia a klímy.

Spájame a vzdelávame

Spájame a vzdelávame všetkých, ktorí chcú zanechať svet v lepšom stave, v akom ho našli.

Čo robíme

V mestách a obciach

riešime odpadové hospodárstvo a snažíme sa, aby samosprávy predchádzali vzniku odpadov. Ponúkame analýzy odpadov, navrhujeme konkrétne riešenia šité na mieru danej samosprávy, v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky. 

Pre firmy

navrhujeme riešenia pri výrobných procesoch, ktoré sú v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky D4C (designed for circularity). Na základe analýzy vypracujeme sériu praktických riešení.

Odborná činnosť

Naše skúsenosti prepájame s odborníkmi. Tvoríme štúdie a odborné práce v oblastiach obehového hospodárstva. Zameriavame sa napríklad na materiálové toky, využívanie odpadov ako zdroja, efektívne financovanie odpadového hospodárstva. 

Vzdelávanie

Školy sú naším partnerom vo vzdelávaní a šírení myšlienky cirkulárnej ekonomiky. Snažíme sa priniesť nastupujúcej generácii konkrétne príklady toho, ako sa dá žiť zodpovedne k životnému prostrediu.

Komunikácia

Výsledky a skúsenosti z projektov zdieľame s verejnosťou. Informujeme, vzdelávame, diskutujeme. Závery a poznatky sú využívané ďalej v strategických dokumentoch Slovenska pre oblasť životného prostredia, obehového a odpadového hospodárstva, cieľov udržateľného rozvoja (SDGs).

Podujatia

Zúčastňujeme sa verejných prednášok, konferencií, diskusií a workshopov. Sme partnermi podujatí: Slovakia Going Zero Waste, Climate Conference Slovakia, What City?, Dobrý trh, Pohoda Festival, Pomalo, Profesia Days

Uhlíkové stopy

Venujeme sa aj výpočtom uhlíkovej stopy pre inštitúcie, organizácie aj podniky. Vypočítame však aj uhlíkovú stopu výrobku, súčasťou čoho je aj správa o uhlíkovej stope a nastavenie krokov pre minimalizáciu tvorby emisií. Pracovali sme aj na tvorbe cestovnej mapy pri znižovaní produkcie CO2. Počítali sme uhlíkovú stopu pre ESET, Tatra Banka, ZSE a VSE.

Sme členmi

Náš tím

Ivana Maleš
Mgr. Ivana Maleš
environmentálna politika,
stratégie v obehovom hospodárstve
Petra Csefalvayová
Ing. Petra Csefalvayová
koncepty a projekty cirkulárnej ekonomiky
pre súkromné spoločnosti
Petra Csefalvayová
Mgr. Katarína Bednáriková
riešenia pre samosprávy,
vzdelávacie aktivity
Martina Veliká

Martina Veliká MSc.
koncepty a projekty cirkulárnej ekonomiky
– stredné Slovensko

Ing. Veronika Hagovská

koncepty a projekty cirkulárnej ekonomiky

Michaela Majerová

Ing. Michaela Augustín
koncepty a projekty cirkulárnej ekonomiky, carbon footprint

Mgr. Martina Novotová
komunikácia a marketing