Osveta

Udržateľnosť potravinového systému na Slovensku-titulka
Novinky Publikácie

Udržateľnosť potravinového systému na Slovensku

Podľa Circularity Gap Report 2024 je potravinový systém na celej svojej úrovni celosvetovo zodpovedný za štvrtinu emisií skleníkových plynov, 44 % globálneho využívania pôdy, 61 % spotreby sladkej vody a za 90 % fosforu vypúšťaného do pôdy. Na väčšine týchto vplyvov sa podieľa živočíšna výroba, obhospodarovanie pôdy a potravinový odpad. Technicky produkujeme dostatok potravín, 800 […]

Udržateľnosť potravinového systému na Slovensku Čítať viac »

Články Novinky Osveta

Klimatická kuchyňa

Ľudstvo dnes čelí jednej z najväčších existenčných hrozieb v celej svojej histórii. Nadmerne vysoké množstvá skleníkových plynov v atmosfére narúšajú rovnováhu planéty. Dlhšie obdobia sucha na jednom mieste, viac nárazových dažďov na druhom mieste, zvyšujúce sa priemerné teploty či viac lesných požiarov sú len špičkou roztápajúceho sa ľadovca. Životné podmienky ľudí na Slovensku a po celom svete

Klimatická kuchyňa Čítať viac »

INCIEN in Brussels cover photo
Články Osveta

From Brussels to You: Why staying informed about the European Union matters

We took a bold step: we travelled to Brussels – the centre of environmental policy-making and circular economy legislation at European level. For 30 days, our Ivana Maleš closely followed the work of colleagues from the Circular Economy team at the European Environmental Bureau (EEB). During her work in EEB, she met with representatives of

From Brussels to You: Why staying informed about the European Union matters Čítať viac »

Ivana Maleš Brusel cover
Články Novinky Osveta

Bruselské zápisky alebo prečo je dôležité zaujímať sa o dianie v Európskej únii?

Urobili sme odvážny krok: vycestovali sme do Bruselu – centra tvorby environmentálnej politiky a legislatívy v oblasti cirkulárnej ekonomiky na Európskej úrovni. Počas 30 dní naša Ivana Maleš pozorne sledovala prácu kolegov z tímu cirkulárnej ekonomiky v organizácii European Environmental Bureau (EEB). Počas jej práce v EEB sa stretávala s predstaviteľmi rôznych európskych inštitúcií a

Bruselské zápisky alebo prečo je dôležité zaujímať sa o dianie v Európskej únii? Čítať viac »

Udržateľnosť v mestách Slovenska - titulný obrázok
Novinky Publikácie

Udržateľnosť v mestách Slovenska

Udržateľnosť je definovaná ako uspokojovanie potrieb súčasnosti bez toho, aby sa ohrozovala schopnosť uspokojovať potreby budúcich generácií. Súčasný systém však môžeme oprávnene považovať za neudržateľný. A to environmentálne, sociálne aj ekonomicky. Prechod z lineárnych modelov ekonomík na obehové, resp. cirkulárne, je jedným z dôležitým krokov na ceste k udržateľnejšiemu fungovaniu. Cirkularita sama osebe však ešte neznamená, že

Udržateľnosť v mestách Slovenska Čítať viac »

Udržateľné poľnohospodárstvo na Slovensku cover
Publikácie

Udržateľné poľnohospodárstvo na Slovensku

Pôda je kľúčovým prvkom ekosystémov, a teda prináša benefity nielen pre poľnohospodárov, ale aj pre občanov. Zdravie pôdy je z toho dôvodu potrebné udržiavať na vysokej úrovni, resp. ho zvyšovať, ak ide o degradovanú pôdu. Medzi časté dôvody degradácie pôdy patria neudržateľné poľnohospodárske postupy. Cirkulárna ekonomika môže byť v tomto kontexte dôležitým nástrojom, pretože poľnohospodárom

Udržateľné poľnohospodárstvo na Slovensku Čítať viac »

INCIEN: Princípy udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky aplikovateľné v divadle na Slovensku
Publikácie

Princípy udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky aplikovateľné v divadle na Slovensku

V kooperácii s Divadelným ústavom v Bratislave a v súčinnosti so slovenskými divadlami sme viac ako rok skúmali potenciál zavedenia princípov cirkulárnej ekonomiky a udržateľnosti do tvorivého procesu a prevádzky slovenských divadiel. Teraz – ako prví v stredoeurópskom regióne – ponúkame výsledok v podobe elektronickej publikácie, ktorá ponúka stratégie aj praktické tipy, ako v divadle

Princípy udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky aplikovateľné v divadle na Slovensku Čítať viac »

Uhlíkové kompenzácie - titulka
Publikácie

Kolobeh uhlíka a uhlíkové kompenzácie

Uhlíkové kompenzácie, po anglicky carbon offsets, sú dnes horúcou témou v privátnej aj štátnej sfére. Organizácie si kladú otázku, či a ako môžu emisie, ktoré svojou činnosťou produkujú, kompenzovať pomocou projektov sadenia lesov či zvyšovania uhlíka v pôde, ale aj napr. projektov zabraňujúcim odlesňovaniu. V tejto štúdii sme sa preto pozreli na to: ako vlastne

Kolobeh uhlíka a uhlíkové kompenzácie Čítať viac »

INCIEN_Kal nad zlato_titulka
Publikácie Štúdie

Kal nad zlato – štúdia

Hľadali sme zlato, našli sme ho v kale. Kal je zdrojom živín, ale rovnako obsahuje rôzne mikropolutanty. V štúdii sa dozviete o stave zhodnocovania kalov na Slovensku, ale aj o rozdielnych benefitoch a limitoch jednotlivých možností spracovania kalu. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu formou dotácie z Environmentálneho fondu. STIAHNUŤ ŠTÚDIU STIAHNUŤ

Kal nad zlato – štúdia Čítať viac »

Cirkulárne Slovensko 2022 brožúra - cover
Publikácie

Cirkulárne Slovensko 2022 – brožúra príkladov dobrej praxe

Dá sa na Slovensku fungovať udržateľnejšie? 17 dobrých príkladov z praxe na Slovensku dokazuje, že áno! Prinášame ich v publikácii Cirkulárne Slovensko 2022. Brožúru sme vypracovali v spolupráci s Circular Slovakia a jej hlavným cieľom je ukázať verejnosti praktickú stránku cirkulárnych princípov či biznis modelov a inšpirovať. Prezentuje 17 dobrých príkladov z praxe v cirkulárnej ekonomike

Cirkulárne Slovensko 2022 – brožúra príkladov dobrej praxe Čítať viac »