Meno autora: Tatiana

Vzdelávacie projekty

Školy a škôlky

Sme názoru, že zmena myslenia u ľudí musí začať od detí a mládeže. Už v mladom veku by mali získavať správny postoj k životnému prostrediu. Preto pri vzdelávaní venujeme pozornosť aj školám – materským, základným aj stredným. Základný vzdelávací program Pre školy a škôlky máme pripravený vzdelávací program. analyzujeme súčasný stav triedenia odpadu navrhujeme riešenia […]

Školy a škôlky Čítať viac »

cirkulárny pohár cover
Projekty pre firmy Projekty pre samosprávy

Cirkulárny pohár

Jednorázové plasty tvoria nezanedbateľnú časť odpadu, ktorá končí na skládkach a aj vo voľnej prírode. Oba prípady sú environmentálnym problémom súčasnosti. Cieľom projektu CIRKULÁRNY POHÁR je vytvorenie “closed loop” systému pohárov, ktoré sú opakovane použiteľné a biologicky rozložiteľné. Pohár NUATAN CUP je vyrobený z materiálu, Nonoilen, ktorý je výsledkom dlhodobej spolupráce Fakulty chemickej a potravinárskej

Cirkulárny pohár Čítať viac »

Festivaly (bez odpadov)
Projekty pre firmy Projekty pre samosprávy

Festivaly (bez odpadov)

Festivaly aj iné podujatia by mali konať zodpovedne a hovoriť o dôležitých témach. Predchádzanie vzniku odpadov je spoločenská téma, ktorá sa týka úplne každého bez rozdielu a mala by malo byť bežnou súčasťou podujatí.  Vytvorili sme preto zero waste metodiku pre podujatia, ktoré vďaka nej dosiahnu výrazný pokles zbytočného komunálneho odpadu sériu odborných workshopov, ktorých

Festivaly (bez odpadov) Čítať viac »

Kancel bez koša
Projekty pre firmy Projekty pre samosprávy

Kancel bez koša

V kancelárii mnohí z nás strávia až tretinu života. Preto je dôležité, aby sme sa zamýšľali nad dôsledkami nášho každodenného fungovania aj v tomto prostredí. Ideálne by bolo netvoriť v kancelárii žiaden odpad, a teda nemať žiadne koše. Vieme, že v súčasnom svete je to možno utópia, no každá zmena k lepšiemu sa počíta! Cez Kancel

Kancel bez koša Čítať viac »

Metodika cirkulárneho verejného obstarávania vo verejných a súkromných zákazkách
Publikácie

Metodika cirkulárneho verejného a súkromných zákaziek je na svete!

S radosťou oznamujeme zverejnenie metodiky o cirkulárnom verejnom obstarávaní a cirkulárnych súkromných zákazkách. Jej cieľom je poskytnúť kľúčové informácie o možnostiach uplatňovania cirkularity vo verejných zákazkách, ako aj pri súkromných nákupoch. Veríme, že metodika inšpiruje svojich čitateľov k udržateľnejšiemu využívaniu zdrojov. Cirkulárne verejné obstarávanie a uplatnenie jeho princípov v súkromných zákazkách sa zameriava na udržateľnú výrobu a

Metodika cirkulárneho verejného a súkromných zákaziek je na svete! Čítať viac »

Publikácie

Metodika cirkulárneho verejného obstarávania vo verejných a súkromných zákazkách a Metodika pre školiteľov a lektorov

Sme presvedčení, že cirkulárne nákupy predstavujú jeden z prvých krokov k implementácii obehového hospodárstva v praxi. Štátna a verejná správa by mali byť príkladom dobrej praxe. Súkromný sektor by mal zohľadniť obehovosť s cieľom zvýšiť svoju odolnosť voči vonkajším vplyvom. Všetci môžeme urobiť rozdiel. Cirkulárna ekonomika ako nástroj vo verejnom obstarávaní a v súkromných zákazkách

Metodika cirkulárneho verejného obstarávania vo verejných a súkromných zákazkách a Metodika pre školiteľov a lektorov Čítať viac »

Publikácie

Alchýmia odpadu pre všetky mestá a obce na Slovensku

Chcete vedieť, ako správne triediť odpady a ako im predchádzať vo vašej obci? Alebo ste starostom/starostkou alebo odborný pracovník/pracovníčka na odbore životného prostredia a chcete svojim obyvateľom poskytnúť informácie o tom ako správne triediť a odpadu predchádzať?Každá samospráva má iný systém triedenia a zberu odpadov. V spolupráci s Naturpack sme vytvorili 5 variantov, ktoré sa

Alchýmia odpadu pre všetky mestá a obce na Slovensku Čítať viac »

Analýza vybraných indikátorov cirkulárnej ekonomiky s dôrazom na Slovenskú republiku
Publikácie

Analýza vybraných indikátorov cirkulárnej ekonomiky s dôrazom na Slovenskú republiku

Analýza mala za cieľ predstaviť hlavné cirkulárne indikátory, ktoré prezentujú stav Slovenska v oblasti cirkulárnej ekonomiky. Nájdete tu kompletný prehľad indikátorov, zdroje a umiestnenie Slovenska v porovnaní s krajinami EÚ. Indikátor je nástroj, ktorým vieme kvantifikovať vývoj Slovenska v sledovanej oblasti. Prečítajte si analýzu (pdf formát):

Analýza vybraných indikátorov cirkulárnej ekonomiky s dôrazom na Slovenskú republiku Čítať viac »