Technológie spracovania odpadov v kocke

V tejto brožúre vysvetlujeme základné procesy spracovania odpadov. Dozviete sa, čo vlastne znamená spaľovanie, recyklácia alebo kompostovanie.

Brožúra (pdf formát):