Život odpadu – krátky dokument

Život odpadu

Dokument bol vytvorený z reportáží z MIEST PREČ.

Projekt, ktorý mapuje spracovateľov odpadu na Slovensku.

 

Cieľom je ukázať realitu života odpadu, “Smetiakom to nekončí, smetiakom to začína”.