Kancel bez koša

Kancel bez koša

V kancelárii mnohí z nás strávia až tretinu života. Preto je dôležité, aby sme sa zamýšľali nad dôsledkami nášho každodenného fungovania aj v tomto prostredí. Ideálne by bolo netvoriť v kancelárii žiaden odpad, a teda nemať žiadne koše. Vieme, že v súčasnom svete je to možno utópia, no každá zmena k lepšiemu sa počíta! Cez Kancel bez koša chceme znížiť negatívny dosahu na životné prostredie formou správneho triedenia a predchádzania vzniku odpadov v práci, najmä v kancelárskom prostredí.

Kancel bez koša sme odštartovali pilotným projektom v spoločnosti CURAPROX v roku 2017. Neskôr sa začal šíriť aj do kancelárií kancelárie iných firiem. Medzi dôležitých absolventov, ktorým sme Kancel bez koša ušili na mieru patrí napríklad  Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Bratislave, Kancelária prezidentky Slovenskej republiky, spoločností CorwinBerlin Brands Group Slovensko, 365 Banka. Princípy pre menej odpadu dodržiavame aj v našom sídle, nadačnej vile Búdka 22, kde pracuje komunita ľudí, ktorým úprimne záleží na životnom prostredí. 

Na jeseň 2019 sme s finančnou podporou zo Zeleného vzdelávacieho fondu odštartovali sériu workshopov. Počas nich sme vyškolili ambasádorov pre menej odpadu zo 16 vybraných firiem, inštitúcií a organizácií. Tí mali za úlohu vzdelávať svojich kolegov a zavádzať zmeny vo svojom pracovnom prostredí.

V rámci tohto projektu vznikol aj manuál k projektu a tiež pracovné zošity, ktoré poskytujeme ďalším organizáciám po absolvovaní kurzu s našou organizáciou. 

Projekt sa posúva do ďalších fáz merania celkového dopadu na životné prostredie.  Koncept Kancel bez koša rozvíjame aj naďalej s ďalšími organizáciami, medzi nimi napríklad aj:

curaprox logo

Spoločnosť METRO nás oslovila pre spoluprácu pri nastavení konceptu ZERO WASTE pre kancelárske priestory, spolu s kontinuálnym vzdelávaním v oblasti odpadov a plytvania potravinami, nastavenia priestorov predajní na minimalizáciu vzniku odpadu ako aj v rámci celého dodávateľského reťazca. Súčasťou spolupráce bolo aj vytvorenie a podpísanie MEMORANDA o napĺňaní princípov maximálnej využiteľnosti potravín, potravinovej solidarity a spoločnosti bez odpadov.

Spoločnosť METRO nás oslovila pre spoluprácu pri nastavení konceptu ZERO WASTE pre kancelárske priestory, spolu s kontinuálnym vzdelávaním v oblasti odpadov a plytvania potravinami, nastavenia priestorov predajní na minimalizáciu vzniku odpadu ako aj v rámci celého dodávateľského reťazca. Súčasťou spolupráce bolo aj vytvorenie a podpísanie MEMORANDA o napĺňaní princípov maximálnej využiteľnosti potravín, potravinovej solidarity a spoločnosti bez odpadov.

Stará tržnica - Inštitút cirkulárnej ekonomiky

Stará Tržnica v Bratislave je mestské centrum poskytujúce trhy, služby a kultúrne podujatia. V rámci týchto troch typov prevádzky priestoru tržnice vznikajú rôzne druhy odpadov, ktoré sa vzájomne líšia. Niektoré druhy odpadov majú aj spoločné. Preto sme sa aj v rámci analýzy odpadov rozhodli skúmať odpady zo Starej Tržnice na 3 úrovniach: trhy, podujatia, stále prevádzky. V rámci našej spolupráce sme zanalyzovali odpady, ktoré vznikajú na týchto troch úrovniach a navrhli opatrenia na predchádzanie a zníženie množstva odpadov, ktoré vznikajú.

Zelený vzdelávací fondZriaďovateľSlovenská agentúra životného prostredia | SAŽP