Kategória: Samosprávy

Analýzy odpadov v obciach

Jedným zo spôsobov, ako Inštitút cirkulárnej ekonomiky získava čo najlepšie informácie o zložení odpadov, sú analýzy odpadov. Robíme to fyzicky vyzbieraním odpadov od občanov, ich vysypaním a dotriedením na stanovené zložky. Doslova sa hrabeme v odpadkoch, aby sme toho zistili čo najviac. Dôvod, prečo to chceme robiť práve takýmto spôsobom, je ten, že je to jediný spoľahlivý spôsob ako získať informácie o tom, koľko materiálov v komunálnom odpade tvoria zložky, ktoré sa ešte dajú zrecyklovať. Analýzy odpadov sme uskutočnili napríklad v obciach a mestách:

 

 • Trnovec nad Váhom
 • Sebedražie
 • Kolta
 • Bratislava
 • Levice
 • Podlužany pri Bánovciach
 • Veľký Ďur
 • Nový Tekov
 • Trnavá Hora
 • Dunajská Lužná
 • a ďalšie

Analýza obsahu žltých nádob

Obyvatelia mesta Bratislava triedi plasty, kovy a nápojové kartóny do spoločnej nádoby – žltej. Aký je však podiel jednotlivých materiálov a ako triedia Bratislavčania? V spolupráci s Tetra Pak, Natur-Pack a OLO sme zrealizovali analýzu žltých nádob. Veľká vďaka na celej analýze patrí aj našim dobrovoľníkom, ktorých bolo 30 a bez ktorých by nebolo možné veľkú kopu vytriediť. VIac o priebehu a výsledkoch analýzy sa môžete dočítať TU.

Aj Nórsko vidí svoj najväčší potenciál v kuchynských odpadoch

INCIEN, ako organizácia, ktorá pracuje na tom, aby Slovensko v najväčšej miere predchádzalo vzniku odpadov a využívalo ho ako zdroj materiálov hľadá inšpiráciu hlavne v riešeniach, ktoré sú dostupné na Slovensku. Občas tieto riešenia hľadáme aj mimo nášho územia v krajinách, kde odpadové hospodárstvo dosahuje oveľa lepšie výsledky.  V januári 2018 naša organizácia v rámci študijnej cesty za dobrými príkladmi z praxe preto navštívila Nórsko.

Continue reading “Aj Nórsko vidí svoj najväčší potenciál v kuchynských odpadoch”

Cesta za dobrými príkladmi praxe nás priviedla až do Nórska

Informácií, skúseností, dobrých príkladov z praxe a nových kontaktov v oblasti cirkulárnej ekonomiky nie je nikdy dosť. Každá krajina má iné nastavenie v oblasti ekoinovácií, dizajnu, zodpovednej spotreby a odpadového hospodárstva. V minulosti sme navštívili Rakúsko, Taliansko, Českú republiku, Slovinsko, kde sme získali dobré príklady z praxe, ktoré pomáhali rozvíjať naše projekty na Slovensku. Tentokrát sme sa vydali ďaleko na sever. Do Osla, hlavného mesta Nórska.

Continue reading “Cesta za dobrými príkladmi praxe nás priviedla až do Nórska”

Aké sú výzvy obcí v oblasti odpadového a obehového hospodárstva?

2.11.2017 sme v Trnovci nad Váhom zorganizovali ďalší náš seminár spojený s workshopom o príkladoch cirkulárnej ekonomiky v praxi. Téma, ktorá dominovala v rámci prednášok a diskusie s účastníkmi bola ODPADY – ktoré problémy obce majú, kde vidia riešenia a prečo si myslia, že  im  nepodarí plniť ciele recyklácie do roku 2020.

Continue reading “Aké sú výzvy obcí v oblasti odpadového a obehového hospodárstva?”

Komentár k blogu: Spätný zber pneumatík môže byť o mnoho efektívnejší

Na základe zverejnenia nášho blogu o výsledkoch semináru 12.12.2016 nám prišla reakcia OZV Eltma v oblasti nakladania s pneumatikami, ktorá sa snaží problémovú situáciu, ktorá nastala uvedením Zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch do platnosti. Tento komentár sme sa rozhodli zverejniť z toho dôvodu, že mnohé obce (nielen tie, ktorých zástupcovia boli na spomínanom seminári) nám o tomto probléme s pneumatikami neustále hovoria a spoločne sa snažíme celú situáciu s nimi riešiť.

Continue reading “Komentár k blogu: Spätný zber pneumatík môže byť o mnoho efektívnejší”

Prečo sú ciele recyklácie pre samosprávy veľkou výzvou?

Koncom roka sme zorganizovali náš prvý seminár spojený s workshopom o príkladoch cirkulárnej ekonomiky v praxi. Téma, ktorá dominovala v rámci prednášok a diskusie s účastníkmi bola ODPADY – ktoré problémy obce majú, kde vidia riešenia a prečo si myslia, že  im  nepodarí plniť ciele recyklácie ro roku 2020.

Continue reading “Prečo sú ciele recyklácie pre samosprávy veľkou výzvou?”

Bratislava triedi iba 11% odpadov

Z celkového množstva odpadov, ktoré na území hlavného mesta vznikne je 72% zmesový komunálny odpad. Povinné zložky ako papier, plasty, sklo a kovy tvoria spolu 11%. Biologicky rozložiteľný odpad sa na úrovni občana natriedi, pokiaľ niekto dobrovoľne doma po jarných prácach neodvezie odpad na kompostáreň alebo sám doma nekompostuje v kompostéri.

Continue reading “Bratislava triedi iba 11% odpadov”