Komentár k blogu: Spätný zber pneumatík môže byť o mnoho efektívnejší

Na základe zverejnenia nášho blogu o výsledkoch semináru 12.12.2016 nám prišla reakcia OZV Eltma v oblasti nakladania s pneumatikami, ktorá sa snaží problémovú situáciu, ktorá nastala uvedením Zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch do platnosti. Tento komentár sme sa rozhodli zverejniť z toho dôvodu, že mnohé obce (nielen tie, ktorých zástupcovia boli na spomínanom seminári) nám o tomto probléme s pneumatikami neustále hovoria a spoločne sa snažíme celú situáciu s nimi riešiť.

„Z workshopu seminára z konca roka 2016 boli zadefinované problematické oblasti, mimo iných aj problém s odmietaním pneumatík u distribútorov. My vidíme problém ako ešte hlbší a podľa nás pozostáva z viacerých faktorov. Aké informácie občania majú? Odovzdávajte pneumatiky distribútorom, na zbernom dvore ich nemôžme prijať.  Dobre, ale kto je to ten distribútor? Kde je najbližší distribútor? Kde nájdem viacej informácií?

Distribútor je jednoducho každý, kto mení pneumatiky aj bez ich predaja. Je to i predajňa bez servisu alebo dopravné spoločnosti. Každý distribútor o tomto faktu musí informovať priamo na mieste a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. Nič menej, mnohý ani toto nedodržiavajú a preto je na občanoch, aby svoje zákonné práva presadzovali.

Odporúčame obciam zverejňovať priamo adresy takýchto prevádzok. Na obciach vedia, kto v tomto obore podniká. Alebo sa obrátiť na OZV či individuálne autorizované firmy (pozri register MŽP SR, ktoré by mali informovať o miestach spätného zberu. Spoločnosť Eltma svoje zberné miesta zverejňuje na webových stránkach www.eltma.sk/zberna-miesta. Tuto stránku môže využiť nielen občan, ale aj obec. V rámci informovania občanov OZV Eltma vydala aj letáčik, ktorý informuje o princípoch spätného zberu. Letáčik sa snažíme rozširovať aj v obciach na ich webových stránkach, no nie vždy sa nám to darí. Bolo nám z viacerých strán povedané, že to je pekný letáčik a aj by riešil otázku kam konkrétne s pneumatikami, ale je to viac ponímané ako reklama. Avšak pomaly sa nám darí letáčiky umiestňovať a veríme, že viac obcí tuto možnosť využije.

V tomto roku máme dohodnutú inzerciu v celoštátnych novinách, kde budeme umiestňovať letáčik a aktuálne informácie pre občanov. Privítali by sme aj pomoc obcí. Sme pripravený rozširovať zbernú sieť – každému distribútorovi garantujeme zvoz počas trvania zmluvy. Môžete sa opýtať našich zberných miest aké skúsenosti s nami majú. Sme pripravený brať pneumatiky od Vašich občanov – len nám ich pomôžte naviesť ku nám.

Uvítali by sme aj väčšiu kontrolu dodržiavania zákona zo strany distribútorov. Občania nevedia kde hlásiť porušenie zákona. My vždy miesta upozorňujeme, že zvoz je bezplatný bez ohľadu na značku a tak to musí byť i pre občanov. Zatiaľ sme nemali problém, že by niekto odmietal aj keď nadšený samozrejme nie sú. Vďaka garantovaným zvozom ale vedia, že im na prevádzke nič neostane a preto berú pneumatiky od občanov bez obáv. Pneumatiky tiež možno skladovať vonku, nie je nutné budovať dodatočné skladovacie priestory. Ďalšou výhodou je ľahká evidencia. V informačnom systéme distribútor uvidí, koľko pneumatík odovzdal, čo mu uľahčí kvartálne hlásenia o množstve vyzberaných pneumatík.

Čo sa deje s pneumatikou, ktorú odovzdáte našej OZV? Nakladá sa s ňou v súlade s platným POH, takže drvivá väčšina sa využije materiálovo. Môžete ich nájsť v detských ihriskách, športoviskách alebo v tlmiacich pásoch pod električkami.  Odovzdať môžete nie len pneumatiku práve ojazdenú, ale aj staršie pneumatiky, ktoré Vám zatiaľ ležia v garáži. Nástroje na riešenie situácie máme, tak ich využívajme. Situácia je nová a nie je pre nikoho ľahká. Je treba celý systém rozbehnúť spoločnými silami. Za nás sme pripravený sa maximálne podieľať. Chceme prispieť k ochrane životného prostredia na Slovensku a veríme, že spoločne vytvoríme lepší svet. A prvým krokom je začať vo svojom okolí.“

Ak máte akékoľvek otázky, komentáre a podnety ohľadne tejto problematiky, neváhajte nás kontaktovať. Ďakujeme!