Kategória: Samosprávy

Cirkulárne mapy

Potrebujete vedieť kde nájdete bezobalové obchody, komunitné kompostoviská, požičovne, opravovne, krajčírstva, miesta, kde môžete odovzdať použité zubné kefky? Pozrite si cirkulárne mapy slovenských miest. 

Chcete vytvoriť cirkulárnu mapu aj vo Vašom meste? Vidíte v existujúcich mapách nesprávne alebo neaktuálne údaje? Napíšte nám na hagovska@incien.sk.

Cirkulárny pohár

Jednorázové plasty tvoria nezanedbateľnú časť odpadu, ktorá končí na skládkach a aj vo voľnej prírode. Oba prípady sú environmentálnym problémom súčasnosti.

Cieľom projektu CIRKULÁRNY POHÁR je vytvorenie “closed loop” systému pohárov, ktoré sú opakovane použiteľné a biologicky rozložiteľné.

Pohár NUATAN CUP je vyrobený z materiálu, Nonoilen, ktorý je výsledkom dlhodobej spolupráce Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a komerčnej spoločnosti PANARA s.r.o. 

Nonoilen (Non oil – bez ropy).  Ide o  bioplast, ktorý je unikátny tým, že je vyrobený z obnoviteľných materiálov a 100 % biodegradovateľný.

Poháre sú schopné biologického rozkladu formou kompostovania do dvoch mesiacov bez zvyškových mikroplastov. Jeho výnimočnosť spočíva v možnosti opakovaného využívania a  v jeho odolnosti voči vysokej teplote – až 100 stupňov Celzia. Preto sú poháre vyrobené vhodné aj na horúce nápoje a umývanie v umývačkách riadu.

Ako je projekt realizovaný?

  • Nechali sme vyrobiť jedinečných 1000 ks opakovane použiteľných pohárov s z materiálu Nonoilen, ktoré bude INCIEN poskytovať malým a stredným podujatiam na používanie počas ich priebehu
  • Vytvorili sme manuál pre podujatia, ktorým INCIEN bude poskytovať poháre 
  • Súčasťou projektu je zber dát o efektívnosti daného systému a materiálu. Informácie a dáta budú ďalej poskytované spoločnosti Panara, ako výrobcovi ako aj STU, Oddeleniu plastov, kaučuku a vlákien  na ÚPSP FCHPT

V prípade záujmu píšte na hagovska@incien.sk a prejdeme si spolu všetky potrebné detaily.

Projekt vznikol za podpory Nadačného fondu TESCO.

Nadacny-fond-Tesco-INCIEN

Festivaly (bez odpadov)

Od roku 2011 organizuje o.z. Punkt v Bratislave populárne podujatie Dobrý trh, ktoré navštevujú tisícky ľudí.

Dobrý trh oživuje mestský verejný priestor, otvára ulice a dvory pre ľudí, vytvára miesto pre stretnutia a zážitky. Podporuje malovýrobcov a kvalitné domáce produkty, ale aj produkty rozmanitých kultúr a etník, ktoré sú súčasťou našej spoločnosti. 

V rámci Dobrého trhu sa organizátori snažia o redukciu odpadu: predchádzajú jeho vzniku, poctivo triedia a používajú len kompostovateľné riady. Dobrý trh je prvým festivalom na Slovensku, ktorý uplatňuje stratégiu Zero Waste (ZW).

V spolupráci s INCIEN vytvorilo združenie Punkt zero waste metodiku aj pre ostatné podobné podujatia, ktoré vďaka nej dosiahnu výrazný pokles zbytočného komunálneho odpadu.

Festivaly a iné podujatia by mali konať zodpovedne a hovoriť o dôležitých témach. Predchádzanie vzniku odpadov je spoločenská téma, ktorá sa týka úplne každého bez rozdielu a mala by malo byť bežnou súčasťou podujatí.  Dobrému trhu či Festivalu Pohoda sa podarilo výrazne zredukovať komunálny odpad (zo 70% na 10%), ale aj priniesť osvetu medzi svojich návštevníkov. 

Cieľom odborných workshopov Festival bez odpadu je šíriť myšlienky Zero Waste i medzi ďalších organizátorov verejných podujatí na celom Slovensku, a povzbudiť ich, aby na svojich podujatiach začali produkovať menej odpadov.

Na odbornom workshope zdieľame naše skúsenosti, rozprávať o rôznych štádiách prípravy a realizácie podujatia na báze ZW a riešení možných prekážok.

Kancel bez koša

Cieľom projektu „Kancel bez koša“ je zníženie negatívneho dosahu na životné prostredie formou správneho triedenia a predchádzania vzniku odpadov v práci, hlavne v kancelárskom prostredí.

V kancelárii mnohí z nás strávia až tretinu života. Preto je dôležité, aby sme sa zamýšľali nad dôsledkami nášho každodenného fungovania aj v tomto prostredí. Ideálne by bolo netvoriť v kancelárii žiaden odpad, a teda nemať žiadne koše. Vieme, že v súčasnom svete je to možno utópia, no každá zmena k lepšiemu sa počíta!

  • Pilótny projekt “Kancel bez koša” prebehol v spoločnosti CURAPROX v roku 2017. 
  • Neskôr tento koncept prebral pod záštitu INCIEN a začal pretvárať aj kancelárie iných firiem, organizácií a inštitúcií na Kancle bez koša. Medzi dôležitých absolventov, ktorým sme Kancel bez koša ušili na mieru patrí napríklad  Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Bratislave, Kancelária prezidentky Slovenskej republiky, spoločností CorwinBerlin Brands Group Slovensko, 365 Banka. Princípy pre menej odpadu dodržiavame aj v našom sídle, nadačnej vile Búdka 22, kde pracuje komunita ľudí, ktorým úprimne záleží na životnom prostredí. 
  • Na jeseň 2019 sme s finančnou podporou zo Zeleného vzdelávacieho fondu v rámci Kanclu bez koša odštartovali sériu workshopov. Počas nich sme vyškolili ambasádorov pre menej odpadu zo 16 vybraných firiem, inštitúcií a organizácií. Tí mali za úlohu vzdelávať svojich kolegov a zavádzať zmeny vo svojom pracovnom prostredí. V rámci tohto projektu vznikol aj manuál k projektu a tiež pracovné zošity, ktoré poskytujeme ďalším organizáciám po absolvovaní kurzu s našou organizáciou. Partnermi tohto projektu sú: zelený vzdelávací fond, Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia
  • Koncept Kancel bez koša rozvíjame aj naďalej s ďalšími organizáciami. Projekt sa posúva do ďalších fáz merania celkového dopadu na životné prostredie. 

Revia – odpad sa nevyparí

Pamätáte si kauzu Pezinská skládka? Videli ste tú na Dubovej v Modre? Ako dlho potrvá, kým sa nám minie miesto na ukladanie odpadu?

Čo sa s tým dá robiť? Tešíme sa, že si túto otázku položili v REVII – Malokarpatskej komunitnej nadácii a oslovili nás na spoluprácu. A tak sme spolu v meste Modra vymysleli projekt Odpad sa nevyparí.

Začíname v januári 2019 skromne, v zvládnuteľnom rozsahu a postupne sa podľa dosiahnutých výsledkov budeme rozhodovať o smerovaní ďalších krokoch. Preto sa pre začiatok zameriame na zlepšenie triedenia odpadu v modranských obytných zónach, ktoré vyberieme po expertnej analýze.

Chceme zapojiť občanov – podporiť obyvateľov v čo najlepšom triedení komunálneho odpadu. Dobrovoľníkov, ktorí chcú pomôcť napríklad zistiť, ako na tom sme s triedením odpadu alebo sa inak zapojiť, radi privítame v našich radoch. Bytovky, ktoré by sa chceli zapojiť do pilotného projektu, plánovaného na druhý kvartál, nás nadchnú úplne najviac!

„Vítame takúto iniciatívu, lebo triedenie odpadu, najmä v bytovkách, je presne to, kde nás tlačí bota“ povedala nám na prvých stretnutiach p. Kristína Čechová, z referátu životného prostredia a odpadov MsÚ v Modre, ktorú p. primátor poveril zastupovaním mesta v riadiacom a riešiteľskom tíme projektu.

Poďte sa pridať, stačí napísať na revia@revia.sk. Lebo Odpad sa totiž naozaj len tak nevyparí!

Levice

Mesto Levice v roku 2016 dosahovalo mieru triedenia približne 13% aj napriek snahe vedenia mesta o zlepšenie podmienok. Preto sme v rámci našej spolupráce zrealizovali analýzu odpadov v meste v spolupráci aj so spoločnosťou JRK Slovensko,  študentmi Katedry krajinného plánovania a pozemkových úprav z Fakulty záhradníctva a krajinného plánovania Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a našimi dobrovoľníkmi. Následne sme pre mesto pripravili sériu opatrení, pomocou ktorých mesto v priebehu najbližších rokov dosiahne lepšie výsledky v triedení.

Pezinok

V spolupráci s ecorec a Natur- Pack sme zrealizovali analýzu zmesového komunálneho odpadu v meste Pezinok  nakoľko nás zaujímalo aký je podiel recyklovateľných materiálov v zmesovom komunálnom odpade v porovnaní s odpadom, ktorý je vhodný na výrobu tuhého alternatívneho paliva (TAP) pre cementárne na Slovensku: http://ciernalabut.sk/4697/pozreli-sme-sa-aka-cast-zmesoveho-odpadu-by-sa-este-dala-zrecyklovat-vysledky-su-zahanbujuce/