Vzdelávacie projekty

Vzdelávacie aktivity sú pre našu činnosť dôležité. Preto sa vzdelávaniu venujeme na rôznych úrovniach. Naše skúsenosti prepájame  a zdieľame s odborníkmi a tvoríme štúdie a odborné práce v oblastiach, ktoré sa týkajú obehového hospodárstva: materiálové toky, využívanie odpadov ako zdroja, ekonomické nástroje v odpadovom hospodárstve.