Publikácie

Textilný a odevný priemysel – problémy a riešenia

Vieme, že textilný priemysel je 2. najväčším znečisťovateľom našej planéty. Preto sa tejto téme intenzívne venujeme a vydali sme publikáciu v spolupráci s Platformou rozvojových organizácií Ambrela.

Publikácia ponúka ucelený pohľad o súčasných problémoch a potenciálnych riešeniach v oblasti odevného a textilného priemyslu. a to nielen z pohľadu dosahu na životné prostredie, ale aj jeho dosahu na ľudské práva a práva zvierat.

Celú publikáciu si môžete stiahnúť TU.

Anglickú verziu publikácie si môžete stiahnúť TU.

Zelená obnova Slovenska

Poslanec Eur’pskeho parlamentu Martin Hojsík a jeho tím vypracovali materiál s návrhmi na zelenú obnovu Slovenska v období po pandémii Covid – 19. Sme veľmi radi, že sme mohli byť súčasťou tímu, ktorý navrhoval riešenia. Celý materiál si môžete prečítať TU

Zelenú obnovu môžete podporiť aj podpisom petície TU

Cirkulárna mapa Bratislavy

Potrebujete vedieť kde všade sa v Bratislave nachádzajú bezobalové obchody, komunitrné kompostoviská, požičovne, opravovne, krajčírstva, miesta, kde môžete odovzdať použité zubné kefky?

Všetky dôležité miesta nájdete na našej CIRKULÁRNEJ MAPE BRATISLAVY

Rozšírenú verziu on-line mapy si môžete stiahnúť cez QR kód na tlačenej mape, alebo na tomto linku.

Alchýmia odpadu pre všetky mestá a obce na Slovensku

Chcete vedieť, ako správne triediť odpady a ako im predchádzať vo vašej obci? Alebo ste starostom/starostkou alebo odborný pracovník/pracovníčka na odbore životného prostredia a chcete svojim obyvateľom poskytnúť informácie o tom ako správne triediť a odpadu predchádzať?
Každá samospráva má iný systém triedenia a zberu odpadov. V spolupráci s Naturpack sme vytvorili 5 variantov, ktoré sa na Slovensku vyskytujú. Stiahnite si ten, ktorý platí na území vašej samosprávy a šírte ho medzi svojimi obyvateľmi:

Alchýmia odpadu pre samosprávy, ktoré zberajú zvlásť: papier, sklo, kovy a zberajú plasty a VKM spolu

Alchýmia odpadu pre samosprávy, ktoré zberajú zvlášť: papier, sklo, VKM a zberajú spolu plasty a kovy 

Alchýmia odpadu pre samosprávy, ktoré zberajú zvlásť: papier, sklo a zberajú spolu plasty, kovy a VKM

Alchýmia odpadov pre samosprávy, ktoré zberajú zvlásť: papier, sklo plasty a zberajú spolu kovy a VKM

Alchýmia odpadu pre samosprávy, ktoré zberajú zvlásť: papier, sklo, plasty, kovy, VKM

Alchýmia odpadu pre mesto Bratislava

Brožúra o cirkulárnej ekonomike na Sklovensku v roku 2018

Rozhodli sme sa, že každý rok zosumarizujeme čo sa deje v oblasti cirkulárnej ekonomiky na Slovensku. Tu nájdete verziu brožúry za rok 2018. Čo si o súčasných nástrojoch cirklárnej ekonomiky myslia, sme sa pýtali aj Ministerstva životného prostredia, prof. Pavla Alexyho, spoločnosti Metro Cash&Carry a redaktorky portálu Čierna labuť:

Brožúra o cirkulárnej ekonomike na Slovensku 2018

ENGLISH: How to sort your waste properly if you live in Bratislava?

You live in Bratislava and you would like to know how to properly sort your waste? You will find all useful information in our on-line brochure.

Od odpadu k zdrojom: Čo prináša cirkulárna ekonomika?

Stiahnite si a prečítajte prehľadný materiál Európskej komisie o výhodách prechodu na obehové hospodárstvo: Od odpadu k zdrojom

Výročná správa za rok 2017

INCIEN  bol založený 7.3.2016. Akým činnostiam sa venoval a o tom ako sme hospodárili v druhom roku fungovania našej organizácie sa môžete dozvedieť v našej Výročnej správe za rok 2017

Doklady na poukázanie 2% daní našej organizácii

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie o 2% za rok 2017 

Celý postup “Ako poukázať INCIENu 2% daní”

Výročná správa za rok 2016

INCIEN  bol založený 7.3.2016. Akým činnostiam sa venoval a o tom ako sme hospodárili v prvom roku fungovania našej organizácie sa môžete dozvedieť v našej Výročnej správe za rok 2016.

Brožúra o cirkulárnej ekonomike na Slovensku v roku 2016

Veľmi často sme sa stretávali s otázkami, čo je vlastne cirkulárna ekonomika a ako vieme jej princípy aplikovať v praxi už dnes aj na Slovensku. Preto sme sa rozhodli zostaviť brožúru o tom, aké riešenia sú na Slovensku dostupné v roku 2017.

Čo si o súčasných nástrojoch cirklárnej ekonomiky myslia, sme sa pýtali aj Ministerstva životného prostredia SRSlovenskej agentúry životného prostrediaAdvokátskej kancelárie Dvořák Hager&Partners a Business Leaders Fóra.

Nech sa páči, celú brožúru si môžete stiahnúť tu: CE BROZURA_2017