Publikácie

Naše skúsenosti prepájame s odborníkmi. Tvoríme štúdie a odborné práce v oblastiach obehového hospodárstva.