Analýzy odpadov v obciach

Jedným zo spôsobov, ako Inštitút cirkulárnej ekonomiky získava čo najlepšie informácie o zložení odpadov, sú analýzy odpadov. Robíme to fyzicky vyzbieraním odpadov od občanov, ich vysypaním a dotriedením na stanovené zložky. Doslova sa hrabeme v odpadkoch, aby sme toho zistili čo najviac. Dôvod, prečo to chceme robiť práve takýmto spôsobom, je ten, že je to jediný spoľahlivý spôsob ako získať informácie o tom, koľko materiálov v komunálnom odpade tvoria zložky, ktoré sa ešte dajú zrecyklovať. Analýzy odpadov sme uskutočnili napríklad v obciach a mestách:

 

 • Trnovec nad Váhom
 • Sebedražie
 • Kolta
 • Bratislava
 • Levice
 • Podlužany pri Bánovciach
 • Veľký Ďur
 • Nový Tekov
 • Trnavá Hora
 • Dunajská Lužná
 • a ďalšie