Projekty pre firmy

Pre rôzne spoločnosti navrhujeme riešenia, ktoré sú v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky D4C (designed for circularity). Na základe analýzy vypracujeme sériu riešení aplikovateľných v praxi, ktoré sú v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky.