Akadémia udržateľného potravinového systému

Akadémia udržateľného potravinového systému2

Bez jedla nie je život

Potravinový systém je otázkou nášho každodenného prežitia. Týka sa preto nás všetkých. Rozumieme však tejto téme dostatočne? Máme za sebou už dva ročníky Akadémie, počas ktorej hľadáme rovnováhu a zavádzanie princípov udržateľnosti v oblasti tvorby udržateľného potravinového reťazca z hľadiska pestovania, výroby, predaja a distribúcie potravín. 

Druhý ročník Akadémie udržateľného potravinového systému je za nami a my sa chceme z celého ♡ poďakovať všetkým, ktorí sa prihlásili a prišli, pretože to znamená, že vnímajú túto tému za dôležitú, rečníkom, ktorí s nami zdieľali nesmierne zaujímavé informácie, fakty a skúsenosti a interne nášmu ženskému tímu, ktorí na príprave Akadémie pracoval celé mesiace. Vyplatilo sa! Spätná väzba nám chodí od účastníkov ešte aj dnes a nás to len utvrdzuje v tom, aby sme pokračovali. 

Akadémia je určená pre odbornú verejnosť, ktorá sa venuje téme potravín a budovania udržateľného potravinového systému, neziskové organizácie a iné organizácie, ktoré informujú a plánujú informovať o téme tvorby udržateľného potravinového systému.

Kto na Akadémii vystúpil? Medzi inými napríklad aj:

Veronika Cyprichová
je zakladateľka mestskej hubovej farmy Drž hubu. Ide o unikátny projekt, ktorého cieľom nie je len pestovanie jedlých, exotických a liečivých húb, ale aj vývoj iných produktov z nich – od substrátov, cez mycéliové materiály využiteľné ako oblečenie, obaly a umenie až po jedlé produkty, sušené korenie, jednohubky a iné pochutiny.

Karol Stýblo 
Príde slovenský Willy Wonka! Vždy keď Karol Stýblo vyberá nové bôby, upravuje technológiu alebo ladí receptúru pripravovaných noviniek, chce aby bol váš zážitok ešte intenzívnejší. Len vďaka vášni, zručnosti a talentu tohto svetovo uznávaného čokolatiera sa môžete hýčkať opojnou vôňou a chuťou čokolád Lyra.

Jana Venhartová
je riaditeľkou Potravinárskej komory Slovenska, členkou Prezídia Rady pre reklamu a predsedníčkou Etickej komisie Slovenského združenia výrobcov piva a sladu. Zároveň predsedá Sektorovej rade pre potravinárstvo, ktorej úlohou je podpora sektorovo riadených inovácií. Je tiež externou vyučujúcou predmetu Potravinové právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity.

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského a postgraduálne štúdium na Londýnskej univerzite v odbore medzinárodné obchodné právo. Už od roku 2000 publikuje články v časopisoch o rôznych témach v oblasti obchodného práva, reklamy a práva hospodárskej súťaže, so zameraním na potravinárske podniky.

Prednáša na konferenciách a seminároch, ale aj na akademickej pôde a pre vzdelávacie inštitúcie najmä problematiku potravinového práva a práva Európskej únie, ale aj o iných oblastiach potravinárstva.

Martin Bajaník
vyštudoval dizajn na Vysokej škole výtvarných umení a následne pôsobil mnoho rokov v reklamnom biznise. Založil sieť kaviarní a vytvoril značku SHTOOR a na nejaký čas sa stal kaviarnikom. Svoje gastroskúsenosti zúžitkoval aj pri zakladaní siete kaviarní Foxford, ktoré sú dnes súčasťou kníhkupectiev Martinus. Neskôr sa vrátil opäť do komunikačnej sféry, vytvoril a 8 rokov pripravoval komunikáciu pre značku YEME. 

V marketingu sa naučil, ako sa prihovoriť zákazníkovi, v gastre sa priučil podnikaniu a tvorbe produktov. Za svoju prácu má desiatky ocenení, pôsobí v profesných združeniach Art Directors Club Slovakia a Únia grafických dizajnérov Slovenska.

Daniel Sventek
je konateľ spoločnosti Ryba Žilina s.r.o., ktorý si dobre uvedomuje zodpovednosť spojenú s množstvom odpadu, ktoré na trh uvádza. Na Akadémii nám prezradí, ako sa k tejto téme stavia a aké kroky smerom k cirkularite podniká?

Čo ste možno nevedeli

🍅 Potravinový systém prispieva k emisiám skleníkových plynov spôsobených ľudskou činnosťou do veľmi veľkej miery – podľa aktuálnych výpočtov je to niečo medzi 1/3 a 1/4 všetkých týchto emisií.

🍅 Patrí preto medzi sektory s mimoriadnym potenciálom na prechod na cirkulárnu ekonomiku. Na Slovensku sa na riadenie zdrojov, manažment surovín a nakladanie s pôdou viaže až 70% skleníkových emisií.

🍅 Všetky aktivity súvisiace s potravinovým systémom sú jedným z najväčších zdrojov nami produkovaných skleníkových plynov. Preto je dôležité, aby sme sa tejto témy venovali a hľadali riešenia pre udržateľný potravinový systém.

Akadémia je súčasťou programu Zelené Dilemy,
ktorý vznikol vďaka podpore Nadačného fondu Metro pri Nadácii Pontis
www.zelenedilemy.sk

metro2