Zelená cirkulárna akadémia

ZCA cover2

Na Slovensku chýba systematické, štruktúrované kontinuálne vzdelávanie pre problematiku cirkulárnej ekonomiky. Potrebujeme si odovzdávať vedomosti zo Slovenska aj zahraničia. Považujeme tiež za dôležité prepojiť odborníkov, firmy, verejnosť a štát tak, aby sme spoločne budovali cirkulárnu ekonomiku – obehové hospodárstvo, založené na efektívnom využívaní prírodných zdrojov. Preto sme sa rozhodli zmeniť to a priniesť vám komplexné vzelávanie, nazvali sme ju Zelená cirkulárna akadémia.

Náš súčasný spôsob života, ktorý žijeme je pre ľudstvo neudržateľný. Uvedomuje si to čoraz viac ľudí a rastie záujem o vzdelávanie sa v ,,zelených” témach.

Našim cieľom je, aby absolventi získali prehľad o cirkulárnej ekonomike a vedeli poznatky využiť v praxi vo svojej profesii.

Usporiadali sme 2 ročníky a s radosťou konštatujeme, že sa stretli s veľkým úspechom.

Ročník 2021/2022 (október 2021 – marec 2022)

Garant projektu: Martin Hojsík- poslanec európskeho parlamentu
Partneri a organizátori projektu: INCIEN a FES (Friedrich Ebert Stiftung)
Odborní garanti: Petra Csefalvayová – zakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky

Moduly:

  1. Úvod do cirkulárnej ekonomiky
  2. Legislatíva a strategické smerovanie
  3. Modely cirkulárnej ekonomiky – uzatváranie materiálových tokov na úrovni samospráv a podnikov
  4. Smerom k uhlíkovej neutralite
  5. Nástroje cirkulárnej ekonomiky
  6. Exkurzie do sveta cirkuárnej ekonomiky

Ročník 2023 (apríl – september 2023)

Garant projektu: Martin Hojsík- poslanec európskeho parlamentu
Partneri a organizátori projektu: INCIEN a FES (Friedrich Ebert Stiftung)
Odborní garanti: Petra Csefalvayová – zakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky

Moduly:

  1. Ako cirkulárna ekonomika mení svet
  2. Klimatická zmena a jej prepojenie s cirkulárnou ekonomikou
  3. Trash Tour: exkurzia do sveta cirkulárnej ekonomiky
Zelená cirkulárna akadémia pod záštitou prezidentky SR