Prednášky, workshopy a semináre

Pre širokú verejnosť, zamestnancov, ale aj skupiny expertov realizujeme prednášky, workshopy a semináre na tému uplatňovania princípov cirkulárnej ekonomiky v praxi. 

Uskutočňujeme ich v rámci rôznych podujatí (napr. v spolupráci so Smart Talk v Bratislave, Košiciach a Trnave, Ponk Coworking v Nitre, Vegánska spoločnosť, PDCS, festival Hory a mesto, Festival Horyzonty, Coworking Cvernovka, Karloveská Knižnica, Voices, IPRUM…) a tiež aj individuálne pre firmy a samosprávy.