Circular Regions

CircularRegions

Chceme urýchliť prechod malých a stredných podnikov na cirkulárnu ekonomiku v pohraničných regiónoch Slovenska a Maďarska cez cezhraničné budovanie kapacít pre rozvoj cirkulárnych regiónov – CircularRegions.

Pomáhame podnikom prejsť na cirkulárnu ekonominu

Zmapujeme pohraničné regióny Slovenska, aby sme získali informácie o situácii v potravinárskom a stavebníckom sektore a vedeli im pomôcť s prechodom na cirkulárnu ekonomiku.

Vďaka dotazníkom, osobným rozhovorom a stretnutiam zainteresovaných strán, definujeme hlavné potreby, prekážky a možnosti podnikov v oblasti obehového hospodárstva. Následne vytvoríme službu, ktorá firmám pomôže zahrnúť princípy cirkulárnej ekonomiky do ich fungovania.

Získajte aktuálne info o projekte, prihláste sa do mailing listu: http://bit.ly/mailing-CircularRegions

Vyškolíme expertky a expertov na cirkulárnu ekonomiku, vznikne „cirkulárna“ služba – poradenstvo. Vďaka nej sa firmy dostanú k pomoci, aby mali výzvu, víziu a motiváciu k prechodu na trvalo udržateľné podnikanie.

Prínosy spolupráce sú:

  • posilnenie slovensko-maďarských vzťahov
  • zvýšenie počtu a dostupnosti profesionálov na cirkulárnu ekonomiku v pohraničných regiónoch Slovenska a Maďarska
  • vytvorenie aktívnej komunity – ekosystému spoločností a trénerov
  • podpora prechodu z lineárneho hospodárstva na efektívne cirkulárne
  • uzatváranie materiálových tokov, kde sa odpad môže stať opäť zdrojom

Trvanie projektu: 1.12.2020-31.3.2022

Rozpočet INCIENu na tento projekt je 41138,60 eur. Z toho výška podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 34 967,81 €.

Viac info na projektových stránkach: www.skhu.eu |  Facebook |  LinkedIn

Vedúci partner

Slovak Business Agency (SK)

Projektový partner

Inštitút cirkulárnej ekonomiky (SK)

Projektový partner

IFKA Közhasznú Nonprofit Kft (HU)

Podklady vytvorené v rámci projektu

  1. Vzdelávacie videá (so slovenskými titulkami)
CR Trends driving circular economy
Circular economy basics & why go circular
Working with the Circularity Check
Supporting the CR consulting process

Viac informácii a prístup k nástroju Circularity Check získate tu:
https://ecopreneur.eu/circularity-check-landing-page/

Newsletter

Zistite viac o myšlienke projektu, mapovaní regiónov, zapojení sa do projektu,
či školení trénerov.

Projekt „Cezhraničné budovanie kapacít pre rozvoj cirkulárnych regiónov – CircularRegions“ je realizovaný v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.