Miesta preč

AVE SK

Prevádzka spoločnosti AVE SK v priemyselnom parku Kechnec na Východnom Slovensku ročne materiálovo zhodnotí približne 15 tisíc ton pneumatík z celého Slovenska. Zároveň je výrobcom výrobkov z recyklátu ako sú gumové rohože na detské ihriská, bokovnice ku koľajniciam, protihlukové steny a iné.

AVE SK Čítať viac »

Bioplynová stanica Tvrdošín

Projekt bioplynovej stanice Tvrdošín predstavuje spôsob pre spracovanie biologického odpadu v okrese Tvrdošín v Žilinskom kraji. Za rok 2022 spracovali cca 6000 ton odpadu (BRKO,BRO, odpady z potravinárskeho priemyslu), z toho podiel BRKO predstavoval skoro 1/3. Bioplynová stanica s inštalovaným výkonom 800 kW/h je zdrojom elektrickej energie a tepla, pričom časť elektrickej energie je využívaná pre vlastnú spotrebu a zvyšok sa dodáva do distribučnej siete. Teplo je využívané v sušiacej a peletizačnej linke na výrobu drevených peliet, taktiež na ohrev anaeróbneho procesu a hygienizáciu odpadov. Tretím produktom anaeróbneho procesu je tzv. digestát, ktorý sa následne používa ako biohnojivo na okolitých poliach.

Bioplynová stanica Tvrdošín Čítať viac »

Danucem

Danucem Slovensko je spoločnosť, ktorá patrí do skupiny CRH. Na Slovensku prevádzkuje dve cementárne, jednu v Rohožníku a druhú v Turni nad Bodvou. Zamerali sme sa na tému recyklácie a využitia stavebných odpadov v cementárni Rohožník, ktoré tu dokážu nahradiť tradičné suroviny. Slovenský výrobca cementu od roku 2020 spracováva a využíva viac ako 75 000 ton alternatívnych surovín ročne.

Danucem Čítať viac »

Daubert Cromwell

Prevádzka slovenskej pobočky spoločnosti Daubert Cromwell sídli v Bratislave a zaoberá sa výrobou fólií s antikoróznymi vlastnosťami. Prevádzka vyrobí približne 160 t fólií mesačne.
Spoločnosť zároveň spracováva odpad vzniknutý v samotnej výrobe a využíva aj druhotnú surovinu pochádzajúcu zo spotrebiteľského aj priemyselného odpadu.

Daubert Cromwell Čítať viac »

Hmyzia farma

Pilotný projekt Hmyzej farmy – Parkan Crudes, so sídlom v Štúrove, tvorí farma na larvy muchy čiernej, black soldier fly, pochádzajúcej z tropických oblastí ako Ázia a Afrika. Cieľom je produkovať proteínovú múku pre živočíšnu výrobu a špeciálne hnojivo, ktoré vzniká ako výlučok z trávenia hmyzích lariev.

Hmyzia farma Čítať viac »

Bioplynová stanica Kosit

Bioplynová stanica spoločnosti Kosit ročne spracuje približne 20 tisíc ton odpadu, vrátane odpadu z mesta Košice. Využíva technológiu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spaľovaním bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou. Jej celkový inštalovaný výkon je 1MW.

Bioplynová stanica Kosit Čítať viac »

Panara

Spoločnosť Panara so sídlom v Nitre od roku 2001 sa zaoberá výskumom a vývojom inovatívnych materiálov, ktoré by substituovali konvenčné plasty, určené na jednorazové aj opakované použitie najmä v obalovej technike alebo v gastro sektore.

Panara Čítať viac »

Skládka odpadu – Sírnik

Skládka odpadov spoločnosti Kosit v obci Sirník je prevádzkovaná od roku 2009 s celkovou kapacitou 770 tisíc m3. Na skládku sa ukladá prevažne komunálny zmesový odpad z viac ako 30 obcí, vrátane mesta Trebišov a Sečovce. V súčasnosti je kapacita naplnená približne na 50%.

Skládka odpadu – Sírnik Čítať viac »

ZEVO – Kosit

Spoločnosť Kosit prevádzkuje v Košiciach zariadenie na energetické využitie odpadov od roku 2014. Ročne zhodnotí približne 120 až 130 tisíc ton odpadov kategórie „ostatný“, ktoré nie sú nebezpečné. Z toho 80 % tvorí komunálny odpad z domácností.
Okrem spaľovacieho zariadenia zabezpečuje spoločnosť Kosit aj príjem, medziskladovanie a predbežné spracovanie odpadu.

ZEVO – Kosit Čítať viac »

Lucart

Lucart

Spoločnosť Lucart je výrobca a zároveň recyklátor papiera, papierových výrobkov a tetrapaku. Sídli v meste Diecimo v Taliansku.

Lucart Čítať viac »

Zberný dvor Opatovce

Zberný dvor Opatovce

Zberný dvor je súčasťou technologického vybavenia Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, ktoré vzniklo v roku 2005. Spracúva triedený plastový, papierový a kovový komunálny odpad z 25 000 domácností Nitrianskeho kraja.

Zberný dvor Opatovce Čítať viac »