Archívy: Miesta preč

Lucart

Lucart

Spoločnosť Lucart je výrobca a zároveň recyklátor papiera, papierových výrobkov a tetrapaku. Sídli v meste Diecimo v Taliansku.

Zberný dvor Opatovce

Zberný dvor Opatovce

Zberný dvor je súčasťou technologického vybavenia Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, ktoré vzniklo v roku 2005. Spracúva triedený plastový, papierový a kovový komunálny odpad z 25 000 domácností Nitrianskeho kraja.

Elektro Recycling

Elektro Recycling

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., recyklačná spoločnosť zo Slovenskej Ľupče patrí medzi najväčších spracovateľov elektroodpadu vo východnej Európe. Spracúva odpad z celého Slovenska od nepoužiteľnej chladničky až po televízory, či žiarivky.

T+T Žilina

T+T Žilina

T+T Žilina zabezpečuje odpadové hospodárstvo pre 130 tisíc obyvateľov v regióne Žiliny. Základom je technológia MBU – mechanicko biologická úprava komunálnych odpadov, optická linka pre triedený zber plastového odpadu. Zaujímavosťou je práve MBU linka, ktorá slúži na spracovanie zmesového komunálneho odpadu, výstupom je tuhé alternatívne palivo (TAP) a tzv. sivý kompost.

Hard Plastic Recycling

Hard Plastic Recycling

Hard Plastic Recycling zo Senca spracuje ročne približne 2400 ton doteraz nespracovávaných druhov plastov. Z nich vznikne kvalitná drť, ktorá sa opäť použije na výrobu plastových výrobkov.

Reparaf

Reparaf

REPARAF – Zohor ročne spracuje približne 2 tony odpadového vosku z vyhorených sviečok z cintorínov. Z recyklátu vyrába nové sviečky na vonkajšie použitie, sviečky proti mrazu, ktoré sa využívajú najmä v ovocných sadoch a vo viniciach, aby ochránili úrodu pred mrazom.

DRON Industries

DRON Industries

DRON Industries, Dunajská Streda sa zaoberá zhodnotením odpadu z gumárenského priemyslu ako sú pneumatiky, hadice, izolačné materiály z automobilového priemyslu a iné. Chemickou recykláciou denne spracujú približne 21 ton odpadu.

Potravinová banka Slovensko

Potravinová banka Slovensko

Potravinová banka Slovensko je nezisková organizácia, ktorá maloobchodu pomáha znižovať potravinový odpad. Bezplatne daruje a rozdeľuje potraviny. Jej hlavným cieľom je riešenie odpadu, nie chudoby.

LB Plast

LB Plast

LB Plast je recyklátorom PVC odpadu v obci Brehy pri Novej Bani. Recykluje priemyselný odpad od roku 2009 a v roku 2021 sa pustili aj do recyklácie starých plastových okien.

Brother Industries Slovakia

Brother Industries Slovakia

Spoločnosť Brothers Industries Slovakia v Krupine repasuje tonerové kazety do tlačiarní a patrí medzi najväčších spracovateľov na svete. Ročne zrepasujú takmer štvrtinu tonerových kaziet vlastnej značky, ktoré sa v Európe predajú, čo predstavuje 4-5 plných kamiónov týždenne.