Kategória: Aktuality

O Zero Waste je na Slovensku veľký záujem

21.3.2017 na Slovensko prišla ambasádorka Zero Waste Bea Johnson po prvýkrát na Slovensko hovoriť o tejto téme s verejnosťou. Na jej prednášku prišlo v Bratislave takmer 170 ľudí. Zaujímavé, poviete si – toľko ľudí má o túto tému záujem. Čo je však zaujímavejšie, že hneď deň potom 22.3.2017 mala v KC Dunaj prednášku slovenská predstaviteľka – Ivana Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky na  presne na túto istú tému – a prišlo 250 ľudí. Nie je to o tom koľko kam prišlo ľudí – ide o to, že obe sály boli do posledného miesta vypredané. Táto téma natoľko ľudí zaujíma, že sú ochotní zaplatiť si vstupné, aby si o tom viac vypočuli, aby sa pýtali a dozvedeli sa to, čo ich v súvislosti s odpadmi trápi.

Continue reading “O Zero Waste je na Slovensku veľký záujem”

Nie je kompostér, ako kompostér

Na slovenskom trhu sú v ponuke desiatky typov kompostérov. Líšia sa váhou, materiálom, objemom, systémom prieduchov, náročnosťou zloženia, iným spôsobom plnenia aj vyprázdňovania či farbou. A vybrať si z nich ten najlepší dá každému starostovi neznalému problematiky dosť práce. Každému vyhovuje niečo iné. Dôležité je mať na pamäti vždy fakt, že investujete do vybavenia, ktoré vám má pomôcť znižovať množstvo odpadu. Nie je iste vo vašom záujme zaobstarať občanom kompostéry, ktoré nevydržia ani po dobu trvania projektu. Na záhrade sa za pár rokov rozpadnú a nemajú záruku na náhradné diely. Verte, že u niektorých nekvalitných kusov sa budete o možnostiach reklamácie informovať už veľmi skoro. Tenkostenné kompostéry totiž vplyvom počasia krehnú, praskajú a často sa po pár rokoch užívania stanú nefunkčnými. Preto vždy obciam radíme:

Continue reading “Nie je kompostér, ako kompostér”

Komentár k blogu: Spätný zber pneumatík môže byť o mnoho efektívnejší

Na základe zverejnenia nášho blogu o výsledkoch semináru 12.12.2016 nám prišla reakcia OZV Eltma v oblasti nakladania s pneumatikami, ktorá sa snaží problémovú situáciu, ktorá nastala uvedením Zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch do platnosti. Tento komentár sme sa rozhodli zverejniť z toho dôvodu, že mnohé obce (nielen tie, ktorých zástupcovia boli na spomínanom seminári) nám o tomto probléme s pneumatikami neustále hovoria a spoločne sa snažíme celú situáciu s nimi riešiť.

Continue reading “Komentár k blogu: Spätný zber pneumatík môže byť o mnoho efektívnejší”

Prečo sú ciele recyklácie pre samosprávy veľkou výzvou?

Koncom roka sme zorganizovali náš prvý seminár spojený s workshopom o príkladoch cirkulárnej ekonomiky v praxi. Téma, ktorá dominovala v rámci prednášok a diskusie s účastníkmi bola ODPADY – ktoré problémy obce majú, kde vidia riešenia a prečo si myslia, že  im  nepodarí plniť ciele recyklácie ro roku 2020.

Continue reading “Prečo sú ciele recyklácie pre samosprávy veľkou výzvou?”

Prečo by sme vodu nemali použiť iba raz?

Cirkulárnu ekonomiku a jej základné pojmy, ako recyklácia, znovu-vyžitie si najčastejšie spájame s odpadom, ktorý by inak napríklad skončil na skládke alebo v lepšom prípade v spaľovni. Niekedy sa ani nezamyslíme, že odtekajúca voda z našich kohútikov v domácnosti je vlastne tiež odpad.

Continue reading “Prečo by sme vodu nemali použiť iba raz?”

Bratislava triedi iba 11% odpadov

Z celkového množstva odpadov, ktoré na území hlavného mesta vznikne je 72% zmesový komunálny odpad. Povinné zložky ako papier, plasty, sklo a kovy tvoria spolu 11%. Biologicky rozložiteľný odpad sa na úrovni občana natriedi, pokiaľ niekto dobrovoľne doma po jarných prácach neodvezie odpad na kompostáreň alebo sám doma nekompostuje v kompostéri.

Continue reading “Bratislava triedi iba 11% odpadov”