Zelená cirkulárna akadémia 2023

Zelená cirkulárna akadémia logo
Naše prežitie vyžaduje viac ako inteligenciu. Vyžaduje múdrosť.
David Attenborough
Zelená cirkulárna akadémia pod záštitou prezidentky SR

REGISTRÁCIA UKONČENÁ


Náš súčasný spôsob života, ktorý žijeme je pre ľudstvo neudržateľný. Uvedomuje si to čoraz viac ľudí a rastie záujem o vzdelávanie sa v ,,zelených” témach. 

Dôležité je prepojiť odborníkov, firmy, verejnosť a štát tak, aby sme spoločne budovali cirkulárnu ekonomiku – obehové hospodárstvo, založené na efektívnom využívaní prírodných zdrojov. Cieľom je minimalizovať odpad a náklady na vstupné mate­riály i energiu.

Na Slovensku chýba systematické, štruktúrované kontinuálne vzdelávanie pre túto problematiku. Potrebujeme si odovzdávať vedomosti zo Slovenska aj zahraničia.

Aktuálny stav

Napriek pozitívnym trendom v ochrane životného prostredia po vstupe Slovenska do Európskej únie, sa predpokladá, že ak sa nezavedú nové opatrenia, spotreba materiálov sa v Slovenskej republike zvýši do roku 2050 o viac ako 50 % v porovnaní s úrovňou v roku 2017. 

Z odhadov OECD vyplýva, že až 70 % emisií skleníkových plynov v Slovenskej republike je spojených s činnosťami v oblasti riadenia zdrojov.Slovensko by sa malo hlavne zamerať na využívanie ekonomických nástrojov podporujúcich udržateľnú spotrebu a výrobu, ako aj na sektor stavebníctva a hodnotový reťazec potravín a iného bioodpadu ako prioritné oblasti s mimoriadne veľkým potenciálom pre efektívne využívanie zdrojov a obehové hospodárstvo.

Cieľom ZELENEJ CIRKULÁRNEJ AKADÉMIE 2023, je aby absolventi získané poznatky, dokázali využiť v praxi. Podieľali sa na rozvoji obehového hospodárstva v jednotlivých profesijných oblastiach. Zároveň si Slovensko vybudovalo nové odborné kapacity v oblasti cirkulárnej ekonomiky

Termín

  • Apríl 2023 – September 2023
  • 7 študijných dní, z toho 2 víkendy
  • Presné miesto a termíny zverejníme čoskoro
  • Eventy alebo tzv. moduly akadémie budú rozdelené na prednášky, aktivity, tréningy, workshopyeň bude rozdelený na prednášky, aktivity, tréningy, workshopy

Podrobnosti programu

Cieľová skupina: účastníci zo všetkých oblastí – samospráva, verejná správa, firmy, jednotlivci. Hľadáme 20 účastníkov a v prípade vyššieho záujmu si vyhradzujeme právo na výber uchádzačov.

Koho hľadáme? Hrdinov a lídrov, ktorí chcú a dokážu urobiť reálnu zmenu, prijať inovácie do svojej profesie. Môžu to byť komunálni politici, predstavitelia štátnych  organizácií, mestských podnikov a verejnej správy, zástupcovia súkromných firiem, či výrobných podnikov atď.

Organizácia: usporiadatelia FES a INCIEN zabezpečia obsahovú náplň akadémie, účasť odborníkov zo SR a zo zahraničia, priestory na výučbu, technické zabezpečenie a stravovanie  počas konania akadémie.

Prínos: získanie vedomostí a základného prehľadu v oblasti cirkulárnej ekonomiky, obehového hospodárstva, nadviazanie kontaktov, partnerstiev a spolupráce. Akadémia má za cieľ vybudovať budúcu komunitu.

Termíny kurzu: konkrétne dátumy upresníme

 

Takto prebiehal minulý ročník

1. MODUL - Apríl 2023

Ako cirkulárna ekonomika mení svet

Študenti budú mať príležitosť otvorene diskutovať o téme cirkulárna ekonomika a jej dôležitosť v kontexte pripravovaných a aj schválených stratégii na úrovne EU aj SR.

Získajú vedomosti od teoretických po praktické, v pochopení, čo to znamená byť cirkulárny. Budú mať príležitosť si vypočuť odborníkov z praxe. Hlbšie porozumieť odpadovej problematike. Nebude chýbať kreativita a zábava.

2. MODUL - Jún 2023

Klimatická zmena a jej prepojenie s cirkulárnou ekonomikou

V druhej časti akadémie sa zameriame hlavne na prepojenie témy klíma, klimatická neutralita a cirkulárna ekonomika. Budem sa venovať  uhlíkovej stope, výpočtom a konkrétnym riešeniam. Nezabudneme sa ani kreatívne hrať.

 

 

TRASH TOUR – EXKURZIE DO SVETA CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY – september

Akadémia bude ukončená záverečnou fázou a to realizáciou Trash tour, účastníci sa zúčastnia komentovanej exkurzie do vybraných prevádzok. Lepšie je raz vidieť ako 100x počuť.

Priebeh

  • prezenčná forma
  • 2 samostatné víkendové moduly v ktorých účastníci budú mať možnosť si vypočuť odborníkov z oblastí obehového hospodárstva, odpadového hospodárstva, inovácií.
  • Súčasťou vzdelávania budú aj hravé a kreatívne workshopy ktoré podporujú prakticky danú tému.
  • 1x Trash tour – lepšie je raz vidieť ako 100x počuť. Počas tohto eventu sa vyberieme navštíviť vybrané prevádzky,ktoré sa zaujímavým spôsobom spracovávajú odpady.

Partneri

 

Garant projektu: Martin Hojsík- poslanec európskeho parlamentu

Odborní garanti: Petra Csefalvayová – zakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky 

Kontakty: 

Friedrich Ebert Stiftung: Zuzana Homer, zuzana.homer@fes.sk 

INCIEN: Petra Csefalvayová, csefalvayova@incien.sk