Kolobeh uhlíka a uhlíkové kompenzácie

Uhlíkové kompenzácie - titulka

Uhlíkové kompenzácie, po anglicky carbon offsets, sú dnes horúcou témou v privátnej aj štátnej sfére. Organizácie si kladú otázku, či a ako môžu emisie, ktoré svojou činnosťou produkujú, kompenzovať pomocou projektov sadenia lesov či zvyšovania uhlíka v pôde, ale aj napr. projektov zabraňujúcim odlesňovaniu.

V tejto štúdii sme sa preto pozreli na to:

  • ako vlastne funguje cyklus uhlíka
  • ako ho ľudská činnosť narušila
  • aké hlavné typy uhlíkových kompenzácií máme k dispozícii
  • a aké majú tieto jednotlivé typy projektov výhody a limitácie

Podporené Britským veľvyslanectvom v Bratislave.

LOGO - British Embassy Bratislava (1)