Princípy udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky aplikovateľné v divadle na Slovensku

INCIEN: Princípy udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky aplikovateľné v divadle na Slovensku

V kooperácii s Divadelným ústavom v Bratislave a v súčinnosti so slovenskými divadlami sme viac ako rok skúmali potenciál zavedenia princípov cirkulárnej ekonomiky a udržateľnosti do tvorivého procesu a prevádzky slovenských divadiel. Teraz – ako prví v stredoeurópskom regióne – ponúkame výsledok v podobe elektronickej publikácie, ktorá ponúka stratégie aj praktické tipy, ako v divadle znížiť environmentálne zaťaženie, posilniť environmentálnu zodpovednosť, aplikovať niektoré východiská obehového hospodárstva a túto snahu komunikovať.

Pre koho je brožúra vhodná?

 • všetky divadlá
 • tvorkyne a tvorcov, ktoré a ktorí hľadajú odpovede pre svoju prax
 • ľudí zodpovedných za výtvarnú tvár inscenácie
 • pracovníčky a pracovníkov technických zložiek, služieb a pod.
 • ochotníkov
 • kohokoľvek, kto organizuje kultúrne podujatia
 • veľké kamenné divadlá
 • malé pravidelne nesubvencované nezávislé divadlá
 • divadlá, ktoré nemajú vlastný priestor
INCIEN: Princípy udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky aplikovateľné v divadle na Slovensku
INCIEN: Princípy udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky aplikovateľné v divadle na Slovensku

Štruktúra

 1. jednoduché a rýchle tipy
 2. esenciálna tvorba a „život“ inscenácie
 3. prevádzka a administratíva v divadlách
 4. divadelná budova a vybavenie
 5. možnosti získania finančných zdrojov
 6. odkazy na organizácie, iniciatívy, weby