Osveta

Publikácie

Brožúra o cirkulárnej ekonomike na Slovensku v roku 2016

Veľmi často sme sa stretávali s otázkami, čo je vlastne cirkulárna ekonomika a ako vieme jej princípy aplikovať v praxi už dnes aj na Slovensku. Preto sme sa rozhodli zostaviť brožúru o tom, aké riešenia sú na Slovensku dostupné v roku 2017. Čo si o súčasných nástrojoch cirklárnej ekonomiky myslia, sme sa pýtali aj Ministerstva životného […]

Brožúra o cirkulárnej ekonomike na Slovensku v roku 2016 Čítať viac »

Osveta

Trash tours

Cieľom tejto aktivity je previesť odbornú verejnosť praxou a naopak – verejnosti ukázať zákulisia odpadového hospodárstva. Takouto formou aktívnej účasti na tzv. ceste odpadu/vybraného materiálu/suroviny, sa účastníci zúčastnia aktívnej diskusie s profesionálmi, technológmi a pracovníkmi na vybraných prevádzkach. Vzniká tak výnimočné spojenie verejnej správy, odborníkov alebo aj verejnosti, ktorá tvorí zákony a usmernenia s praxou,

Trash tours Čítať viac »

Články

Aj Nórsko vidí svoj najväčší potenciál v kuchynských odpadoch

INCIEN, ako organizácia, ktorá pracuje na tom, aby Slovensko v najväčšej miere predchádzalo vzniku odpadov a využívalo ho ako zdroj materiálov hľadá inšpiráciu hlavne v riešeniach, ktoré sú dostupné na Slovensku. Občas tieto riešenia hľadáme aj mimo nášho územia v krajinách, kde odpadové hospodárstvo dosahuje oveľa lepšie výsledky.  V januári 2018 naša organizácia v rámci študijnej cesty za dobrými príkladmi z praxe

Aj Nórsko vidí svoj najväčší potenciál v kuchynských odpadoch Čítať viac »

Články

Cesta za dobrými príkladmi praxe nás priviedla až do Nórska

Informácií, skúseností, dobrých príkladov z praxe a nových kontaktov v oblasti cirkulárnej ekonomiky nie je nikdy dosť. Každá krajina má iné nastavenie v oblasti ekoinovácií, dizajnu, zodpovednej spotreby a odpadového hospodárstva. V minulosti sme navštívili Rakúsko, Taliansko, Českú republiku, Slovinsko, kde sme získali dobré príklady z praxe, ktoré pomáhali rozvíjať naše projekty na Slovensku. Tentokrát

Cesta za dobrými príkladmi praxe nás priviedla až do Nórska Čítať viac »

Články

Keď namiesto 1,7 tony odpadu vznikne 170 kg kompostu – to je POHODA!

Pohoda je iným festivalom v tom, že vzdeláva a vychováva svojich návštevníkov. Je tu veľa diskusií o ľudských právach, literatúre, vzdelávaní, tolerancii…a je to jediný festival v strednej Európe, na ktorom sa triedi biologicky rozložiteľný odpad a dokonca sa priamo v areáli aj kompostuje. Tento rok sa na POHODE spracovalo približne 1,7 tony bioodpadu, ktorý

Keď namiesto 1,7 tony odpadu vznikne 170 kg kompostu – to je POHODA! Čítať viac »

Články Štúdie

O ROZVOJ CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY SA NA SLOVENSKU POSTARÁ INŠTITÚT CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY

V marci 2016 na Slovensku vznikol Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN SK) – partner Inštitútu cirkulární ekonomiky, ktorý od mája 2015 pôsobí v Českej republike. Český INCIEN má za jeden rok pôsobenia za sebou množstvo aktivít a prináša praktickú stránku CE do Českej republiky. To bol jeden z mnohých dôvodov prečo vznikol INCIEN na Slovensku práve

O ROZVOJ CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY SA NA SLOVENSKU POSTARÁ INŠTITÚT CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY Čítať viac »