Prečo sa oplatí zbaviť sa takmer všetkých starostí z odpadov?

Každý rok väčšina obcí na Slovensku jednu časť svojho rozpočtu “venuje” položke, ktorá sa týka odpadov. Nemusí to tak byť.

Zákon o odpadoch nám hovorí, že peniaze vyzbierané z poplatkov za odpady má obec minúť na odpady. Obec nesmie tieto peniaze minúť na iné časti rozpočtu obce. Väčšina obcí má však opačný problém – na časť, ktorá sa týka odpadov prepožičiava peniaze z iných častí rozpočtu.
Najjednoduchším spôsobom by bolo samozrejme zvýšenie poplatkov občanov. Ale to nie je veľmi populárny krok a už vôbec nie posledný rok pred rokom kedy sú opäť komunálne voľby.

Dá sa to urobiť aj bez navýšenia poplatku? Dá. Niekoľkými jednoduchými krokmi, ktoré vie každá obec urobiť už teraz.

1. Zavedením domáceho kompostovania: keď 50% odpadov, ktoré obec momentálne stále zbiera a odváža nahradí domácim kompostovaním – obec sa zbaví 50% nákladov na odvoz a likvidáciu odpadov. Áno, je v tom trochu iná matematika, nakoľko je potrebné urobiť vstupnú investíciu a nakúpiť občanom kompostéri, ale bavíme sa teraz o prevádzkových nákladoch. Po zakúpení kompostérov sa prevádzkové náklady okamžite znižujú a obec začína na odpadoch šetriť – môže si tak dovoliť kompostéry kúpiť.
2. Zvýšením miery triedenia odpadov: požiadajte OZV s ktorou máte uzavretú zmluvu na dodanie väčšieho počtu kontajnerov na triedený zber. Ak si myslíte, že OZV vám dodá iba toľko koľko uzná za vhodné, nie je to tak. Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je oprávnená́ na základe vykonaného overenia funkčnosti triedeného zberu navrhovať̌ obci a tomu, kto vykonáva na jej území́ triedený́ zber, zmeny systému triedeného zberu za účelom zlepšenia jeho funkčnosti.
3. Od 1.1.2017 jedinou položkou (ak vyjmeme stavebné a veľkoobjemné odpady, ktoré sa nezvážajú pravidelne) – pravidelným nákladom na odpady je náklad na zvoz a uloženie zmesového komunálneho odpadu. Obec má možnosť pre občanov zaviesť aj tzv. množstevný zber (“zaplať koľko vyhodíš”). Na to, aby sme zistili koľko kto vyhodí potrebujeme však vedieť koľko každá domácnosť odpadov vyprodukuje a to nie je ľahké ak nemáme pomoc zo strany technológií, ktoré nám to povedia. Ale aj také už sú dostupné na Slovensku a niektoré riešenia vôbec nie sú finančne náročné.

Zvýšenie poplatkov za skládkovanie odpadov je na Slovensku v pláne od roku 2018 a je to nevyhnutné urobiť ako chce Slovensko splniť svoj cieľ – 50% recyklácie odpadov do roku 2020. Pri súčasných výsledkoch (12% recyklovaných odpadov) je jasné, že sa podmienky pre triedenie a zhodnocovanie musia zlepšiť. Je to v záujme všetkých nás.

Nechceme aby to znelo, že všetko je veľmi jednoduché a dá sa to rýchlo urobiť a bude to fungovať okamžite. Týmto článkom skôr chceme povedať obciam aké majú na to momentálne možnosti, ktoré im dáva aj zákon. Vyžaduje si to jednoduchú podrobnejšiu analýzu a nastavenie presného harmonogramu krokov čo a kedy urobiť.

Ak chcete poradiť ako na to, tak nám napíšte: males@incien.sk