Ako zaviesť efektívny systém pre biologicky rozložiteľné odpady?

Najmenej 45% našich odpadov tvoria biologicky rozložiteľné odpady.


Sú zdrojom živín pre naše prostredie a preto by sme sa k nim mali aj správať tak, aby sme ich potenciál využili v prospech nás a nášho okolia.
Od 1.1.2017 každá obec na Slovensku musí mať v zmysle platnej právnej úpravy zavedený systém nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom.
Ako efektívne tieto systémy obci zaviesť v ďalšom videu vysvetlila Mgr. Eleonóra Šuplatová, riditeľka odboru odpadového hospodárstva na MŽP SR.

Ďakujeme!

Video si môžete pozrieť tu: