Udržateľnosť potravinového systému na Slovensku

Udržateľnosť potravinového systému na Slovensku-titulka

Podľa Circularity Gap Report 2024 je potravinový systém na celej svojej úrovni celosvetovo zodpovedný za štvrtinu emisií skleníkových plynov, 44 % globálneho využívania pôdy, 61 % spotreby sladkej vody a za 90 % fosforu vypúšťaného do pôdy. Na väčšine týchto vplyvov sa podieľa živočíšna výroba, obhospodarovanie pôdy a potravinový odpad. Technicky produkujeme dostatok potravín, 800 miliónov ľudí však stále hladuje. Až tretina potravín vyprodukovaných celosvetovo sa vyhodí vo forme odpadu a nikdy neskonzumuje.

Na základe uvedeného teda môžeme súčasné nastavenie potravinového systému považovať za neudržateľné. Je nevyhnutné zmeniť spôsob, akým potraviny vyrábame, akým potraviny spracovávame, ako zabezpečujeme transport potravín, ako potraviny konzumujeme.

Čo je cieľom tejto publikácie?

  • pozrieť sa na realitu v oblasti udržateľnosti potravinového systému všeobecne, ale aj na Slovensku
  • zdieľať dobré príklady z praxe
  • odporúčať, aké indikátory udržateľnosti pri potravinách je možné sledovať, vyhodnocovať a využívať pri nákupe a konzumácii potravín
  • výsledky dotazníkového prieskumu, ktorým sme chceli demonštrovať realitu v oblasti udržateľnosti potravinového systému na Slovensku

Pre koho je určená?

  • pre tvorcov indikátorov a kritérií pre zelené verejné obstarávanie
  • pre tých, ktorí si potrebujú nastaviť vnútorné pravidlá v organizácii pre oblasť potravín
  • pre každého, kto sa chce o udržateľnosti potravinového systému dozvedieť viac

Pevne veríme, že bude pre vás pridanou hodnotou a pomôže vám lepšie pochopiť princípy udržateľného potravinového systému. Komplexný prechod na udržateľné nastavenie potravinového systému však bude nepopierateľným prínosom a niečím, čo je v kontexte klimatickej zmeny absolútne nevyhnutné. Zmena nášho potravinového systému na systém založený na zásadách obehového hospodárstva je jednou z najúčinnejších vecí, ktoré môžeme v tejto oblasti urobiť v boji proti zmene klímy a pri obnovovaní a podporovaní biodiverzity.

Táto publikácia vznikla vďaka podpore Nadačného fondu Metro pri Nadácii Pontis
v rámci projektu Zelené dilemy.

metro2