Pre textilný odpad je riešením rozšírená zdopovednosť výrobcov – zhodli sa ministri krajín EÚ

textil

18.6.2024 na zasadnutí Rady pre životné prostredie v Luxemburgu prijali vlády EÚ všeobecné smerovanie k návrhu Komisie na cielenú revíziu rámcovej smernice o odpade, ktorá sa zameriava na textilný a potravinársky sektor.
Predstavuje to pozíciu Rady k tomuto spisu, ktorú teraz po lete prevezme do trialógov – trojstranných rokovaní s Komisiou a Parlamentom (ktorý 13. marca schválil pozíciu v prvom čítaní). Trojstranné rokovania povedie maďarské predsedníctvo. Čo to pre textil znamená?

V skratke to z hľadiska textilu znamená, že vlády EÚ sa dohodli na počiatočnom stanovisku k tomu, ako stanoviť harmonizované pravidlá pre systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov v oblasti textilu. Ide o zlepšenie?

🎉 Áno!

Dobrou správou je, že vlády EÚ zlepšili návrh Komisie tým, že požadujú systémy RVZ, ktoré presahujú rámec opatrení na nakladanie s odpadom a motivujú k lepšiemu dizajnu výrobkov. Rada urobila v návrhu Komisie dve dôležité zmeny:

  1. Vyzvala, aby poplatky, ktoré značky platia do systémov EPR, boli založené na množstve výrobkov uvedených na trh – nielen na ich hmotnosti. To je v súlade s pozíciou Parlamentu – hoci Rada pridala výhradu „ak je to vhodné“.
  2. Vyzýva, aby sa poplatky následne ekologicky modulovali spôsobom, ktorý zohľadňuje obchodné postupy vedúce k nadprodukcii a predčasnej likvidácii odevov. Toto doplnenie nasledovalo po tlaku Rakúska, Fínska, Francúzska a Holandska.

Stručne povedané, prijatie tohto textu Radou je jasným uznaním, že problémom je nadprodukcia, a konkrétny odkaz na vonkajšiu trvanlivosť a skutočnosť, že „porucha“ alebo „opotrebovanie“ výrobku nie je hlavnou príčinou jeho vyradenia, je významným krokom vpred.

💡 Tip: Prečítajte si aj tlačovú správu EEB aj tlačovú správu Rady EÚ.