CIRCULARITY GAP REPORT 2024

Circularity Gap Report 2024 titulka

Napriek tomu, že cirkulárna ekonomika sa stala veľkou a diskutovanou témou, globálna cirkularita akosi stále nerastie. Za ostatných 5 rokov sa počet diskusií a článkov venovaných tejto téme takmer strojnásobil, čo odráža zvýšené povedomie a záujem o cirkularitu. Avšak prevažná väčšina vyťažených materiálov, ktoré vstupujú do hospodárstva, sú stále prvotné a podiel druhotných materiálov neustále klesá. A my vieme, že zdroje našej planéty nie sú nevyčerpateľné. Čo na to Cirkularity Gap Report?

Čo je Circularity Gap Report?

Circularity Gap Report (CGR) je iniciatíva, ktorá verejnosť informuje o tom, ako sme na tom v oblasti obehového hospodárstva a zdôrazňuje naliehavú potrebu prechodu naň. Jej cieľom je posilniť kľúčové rozhodovacie orgány vo vláde aj v podnikoch, aby koordinovali opatrenia na urýchlenie tohto prechodu. CGR tím meria súčasný stav obehového hospodárstva a spája zainteresované strany z podnikov, vlád, akademickej obce a mimovládnych organizácií, aby na základe najnovších vedeckých poznatkov vniesli a vyhodnotili naše zistenia o stave prechodu.

Každý rok vydáva správu, v ktorej zhrnie náš aktuálny stav obehového hospodárstva. Čo priniesla najnovšia?

Chybný model

Kľúčové globálne systémy vyvíjajú najväčší tlak na kľúčové systémy našej planéty, a tak vlastne prekračujeme bezpečné hranice šiestich planetárnych hraníc. Tieto systémy sú však životne dôležité pre uspokojovanie potrieb ľudí. Cirkularity Gap Report 2024 sa pozerá na ich možnú transformáciu.

📉 globálna cirkularita bola v roku 2018 na úrovni 9,1 %

📉 o päť rokov neskôr v roku 2023 klesla na 7,2 %

CGR tak hovorí jasne: Treba sa posunúť od teórie k praxi a ku konkrétnym krokom a aktivitám. 

Aktuálny model je chybný zo 4 hlavných dôvodov:

(1) Zem nemôže vydržať nekonečný rast materiálnej spotreby. Moderné hospodárstvo založené na lineárnych postupoch spôsobilo exponenciálny rast materiálnej spotreby, znečistenia a tvorby odpadu.

(2) Rozdelenie zdrojov a hnacie sily vplyvov na životné prostredie sú čoraz nerovnomernejšie. Národy s vysokými príjmami sú zodpovedné za väčšinu emisií, rovnako ako bohatí ľudia.

Aj toto je obsah, ktorý  prinášame odberateľom nášho newslettra. Dostávate každý mesiac  do svojich schránok zhrnutie tých najhorúcejších info zo sveta cirkulárnej ekonomiky aj vy. Prihláste sa ➤  

(3) Nerovnomerné rozdelenie bohatstva a materiálov nesmierne zaťažuje zemské systémy a destabilizuje spoločnosť. Prehlbovaním nerovnosti, podnecovaním politických nepokojov a zvyšovaním sociálneho napätia vedú modely výroby a spotreby globálneho hospodárstva k sociálnym nepokojom, vojnám a masovej migrácii. Klimatický kolaps to len zhoršuje tým, že ďalej obmedzuje prístup k zdrojom a zmenšuje plochu obývateľnej pôdy na Zemi.

(4) Pokračujúce zrýchľovanie materiálnej spotreby už neprináša blahobyt a želaný pokrok. Mnohé krajiny s vysokými príjmami sa nachádzajú v bode nasýtenia: ide o jedinečné obdobie v histórii, keď zvyšovanie materiálnej spotreby už neprináša zaručený nárast ľudského blahobytu. Bohatšie štáty sveta už nemôžu používať pokrok ako zámienku pre neobmedzenú materiálnu spotrebu.

Potrebujeme nový hospodársky model pre 21. storočie: taký, ktorý maximalizuje prínos pre ľudí a minimalizuje tlak na systémy podpory života na planéte.

Ohýbanie krivky: podpora blahobytu ľudí pomocou inteligentného používania materiálov

Spoločenské potreby, ako je bývanie, výživa, mobilita a vyrábaný tovar, môžeme uspokojiť o 30 % menej materiálmi, ktoré používame v súčasnosti, čím zvrátime prekročenie piatich planetárnych hraníc.

📌  ŠTYRI DÔLEŽITÉ GLOBÁLNE SYSTÉMY

Štyri globálne systémy – potraviny, zastavané prostredie, vyrobený tovar a mobilita – vyvíjajú najväčší tlak na kľúčové systémy Zeme, čím prekračujú bezpečné hranice šiestich planetárnych hraníc. Aké riešenia navrhuje Gap Circularity Report?

Potravinový systém

Potraviny sú kľúčovou hnacou silou prekročenia mnohých planetár-nych hraníc. Aha, za čo všetko je potravinový systém zodpovedný:

Circularity Gap Report - potravinový systém graf

Na väčšine týchto vplyvov sa podieľa živočíšna výroba, obhospodárovanie pôdy a potravinový odpad. 

Aké sú riešenia pre potravinový systém?

Čo Circularity Gap Report navrhuje 4 kľúčové riešenia. Niektoré z nich možno nakoniec ani neprekvapia:  

 1. Dať prednosť zdravým a sýtejším potravinám s nižším vplyvom na životné prostredie
 2. Rozšíriť regeneratívne poľnohospodárstvo zabezpečujúce recirkuláciu živín a zachytávanie uhlíka
 3. Uprednostnenie miestneho, sezónneho a ekologického poľnohospodárstva
 4. Ukončiť plytvanie potravín, ktorému sa dá predísť prostredníctvom lepšieho riadenia dopravy a skladovania, väčšieho množstva chladiacich zariadení a inteligentného plánovania a technológií na urovni spotrebiteľov a stravovacích služieb

Technicky produkujeme dostatok potravín, 800 miliónov ľudí stále žije v hlade.

Zastavané prostredie

Asi nie je náročné domyslieť si, že zastavané prostredie zahŕňa domy, budovy a cesty, ktoré používame na cestu z bodu A do bodu B. A hoci mestá zaberajú len 3 % celkovej rozlohy zemegule, ťažba nerastných surovín používaných na výrobu stavebných materiálov je zodpovedná za štvrtinu celosvetovej produkcie.

A čo viac – výstavba, používanie budov a ich demolácia sú zodpovedné za viac ako
pätinu globálnych emisií dusíka a viac ako polovicu atmosférického aerosólu.

všeobecne ŤAŽBA MATERIÁLU SA KAŽDOROČNE ZVYŠUJE (1)

Aké sú riešenia pre zastavané prostredie?

Circularity Gap Report ponúka opäť 4 kľúčové riešenia:

 1. Využiť existujúce materiály na maximum opätovným využitím, zmenou účelu, modernizáciou a renováciou.
 2. Byť čo naúčinnejší z hľadiska spotreby energie.
 3. Využívať druhotné materiály, prípadne pri využití stavebných a demolačných výstupov zabezpečiť, aby sa čo najviac zrecyklovalo.
 4. Uprednostniť obehové materiály a prístupy.

Vyrobené výrobky

Tento globálny systém zodpovedá za približne tretinu globálnych emisií skleníkových plynov a za približne 5 % globálnej spotreby sladkej vody a pôdy. 

Aké sú riešenia pre vyrobené výrobky?

Už asi nikoho neprekvapí, že Circularity Gap Report navrhuje 4 kľúčové riešenia:

 1. Hlavný prúd priemyselnej symbiózy a efektívnosti. Ide o dosiahnutie zlepšenia procesov, odklonenie od šrotu a zabezpečenia priemyselnej symbiózy.
 2. Predĺžiť životnosť strojov, zariadení a tovaru.
 3. Nakupovať iba to, čo je potrebné.
 4. Vyhýbať sa rýchlej móde.
4 dôležité globálne systémy a ich vplyv na planetáre hranice
4 dôležité globálne systémy a ich vplyv na planetáre hranice

Rôzne krajiny, rôzne priority

Poznáte pojem Shift countries? Ide o krajiny, v ktorých žije približne štvrtina svetovej populácie, ale spotrebuje sa v nich viac ako tretina (34 %) surovín. Materiálová stopa je 4,6x vyššia ako v tzv. Build countries.

🇦🇺 🇪🇺 🇺🇸 🇯🇵 🇨🇦

Príkladom sú krajiny s vysokými príjmami na globálnom severe: Austrália, členské štáty EÚ, USA, UK, Japonska, Kanada. Sú to krajiny paradoxov:

Hoci je veľká časť ich infraštruktúry už vybudovaná, k prekračovaniu planetárnych hraníc stále výrazne prispievajú. A napriek tomu, že v nich žije menšina svetovej populácie, produkujú takmer polovicu globálnych emisií a spotrebujú najviac (na obyvateľa) zo všetkých materiálových skupín.

Aj toto je obsah, ktorý  prinášame odberateľom nášho newslettra. Dostávate každý mesiac  do svojich schránok zhrnutie tých najhorúcejších info zo sveta cirkulárnej ekonomiky aj vy. Prihláste sa ➤  

Aby tieto krajiny znížili svoju environmentálnu záťaž, musia sa zamerať na zníženie ťažby a spotreby materiálov. Na dosiahnutie cieľov sú najvplyvnejšie obehové riešenia v oblasti vyrobeného tovaru a zastavaného prostredia:

 1. Kupovať to, čo je potrebné a predĺžiť životnosť strojov, zariadení a tovaru.
 2. Čo najlepšie využiť to, čo už existuje a uprednostniť obehové materiály a prístupy.

Nadmerná spotreba v krajinách s vysokými príjmami je hlavnou hnacou silou prekročenia planéty a ekologického kolapsu.

Grow countries

Vedľa Shift countries stoja krajiny, v ktorých sa pestuje. Celosvetovo sa podieľajú 55 % na ťažbe surovín a 52 % na materiálovej stope, pričom v nich žije približne 37 % svetovej populácie.

🇨🇳 🇮🇩 🇧🇷 🇲🇽 🇪🇬 🇻🇳

Príkladom je Čína, Indonézia, Brazília, Mexiko, Egypt a Vietnam. Tieto krajiny sa podieľajú 50 % na zmene klímy, 62 % na dusíka, 60 % fosforu, 53 % spotreby sladkej vody a 42 % zmeny využívania pôdy. Mnohé sú a pravdepodobne aj zostanú kľúčovými výrobnými a priemyselnými centrami pre zvyšok sveta – a pre svoju vlastnú spotrebu. Napriek tomu si to vyžaduje zmenu, aby to bolo udržateľné z hľadiska životného prostredia a podporujúce a bezpečné pre pracovníkov.

GROW COUNTRIES

 

Na dosiahnutie cieľov sú najvplyvnejšie obehové riešenia v rámci potravinového systému a vyrábaného tovaru:

 1. Rozšíriť regeneratívne poľnohospodárstvo a prejsť na miestne, sezónne a ekologické poľnohospodárstvo.
 2. Predĺžiť životnosť strojov, zariadení a tovaru a rozšíriť priemyselnú symbiózu a efektívnosť.

Build countries

Tieto krajiny spotrebujú 13 % celosvetovej materiálovej stopy, pričom v nich žije takmer 50 % obyvateľstva.

🇧🇩 🇪🇹 🇳🇬 🇵🇰

Príkladom sú krajiny ako Bangladéš, Etiópia, Nigéria a Pakistan. Tieto krajiny sa podieľajú 20 % na zmene využívania pôdy, 30 % na využívaní sladkej vody, 23 % na emisiách fosforu do pôdy a 11 % na emisiách dusíka.

build countries - graf

Keďže tieto krajiny majú vo všeobecnosti problém uspokojiť základné potreby v oblasti zdravotnej starostlivosti a vzdelávania, ich hlavným cieľom je zlepšiť životnú úroveň, čo si vyžaduje zvýšené využívanie materiálov.

Na dosiahnutie cieľov sú najvplyvnejšie obehové riešenia v rámci potravinového systému a zastavaného prostredia:

 1. Rozšíriť regeneratívne poľnohospodárstvo a na prvé miesto postaviť zdravšie a sýte potraviny, nakoľko sú ekonomiky týchto štátov založené na poľnohospodárstve.
 2. Uprednostňovať obehové materiály a prístupy a opätovne využívať odpad z dôvodu najmä urbanizácie.

Circularity Gap Report - Shift Countries (1)

Cirkularita v Shift countries

Pozrime sa, čo nám odporúčajú odborníci z Circularity Gap Report:

Systém #1: Vybudovanie cirkulárneho zastavaného prostredia

V týchto krajinách je vybudovaná väčšina budov a infraštrukúry. V cirkulárnej budúcnosti sa budovy namiesto búrania opätovne využívajú, renovujú a modernizujú, čím sa využije menej materiálov a využívajú sa obehové materiály (obnoviteľné, druhotné a z miestnych zdrojov) spolu s cirkulárnymi dizajnami (odlahčovanie materiálov, biomikikry…).

Pri nových stavbách sú budovy navrhnuté tak, aby sa dali opravovať a dekonštruovať a boli nízkoenergetické. Medzi kľúčové prvky realizácie tejto vízie patria:

VYTVORENIE ROVNAKÝCH PODMIENOK V OBLASTI POLITIKY

🗹 odmeňovanie účastníkov trhu cez regulačné signály a ekonomické stimuly (napr.  motivačné odmeny)

🗹 zaviesť prísne predpisy, ktoré uprednostňujú renováciu, modernizáciu, adaptívne použitie, recykláciu a opätovné použitie (napr. zavedenie pokút za skládkovanie a spaľovanie odpadu)

🗹 vypracovanie certifikátov a záruk pre druhotné materiály s cieľom potvrdiť ich bezpečnosť a kvalitu

🗹 zavedenie noriem a kritérií pre obehovosť v rámci verejného obstarávania a územného plánovania

🗹 zavádzanie inovatívnych modelov vlastníctva pozemkov (komunitné pozemkové fondy) na zabezpečenie cenovo dostupného bývania

SPRÁVNE NASTAVENIE EKONOMIKY

🗹 finančne stimulovať obehovú výstavbu cez znižovanie daní, daňové úľavy, zníženie poistného, dotácie a granty, zelené dlhopisy alebo pôžičky s nízkym úrokom

🗹 podpora transparentnosti, spolupráce medzi zainteresovanými stranami a zavedenie spoločného jazyka definovaného v nástrojoch ako EÚ taxonómia, CSRD alebo nariadenie o zverejnené informácií o udržateľnom financovaní, čo umožňuje lepšiu informovanosť investorov a podporuje inovácie

🗹 revízia účtovníctva a predpisov na lepšie ocenenie budov, využitie odpadu ako zdroja a uznanie dlhodobých vplyvov. To zahŕňa aj presnejšie odpisovanie jednotlivých komponentov, keďže budovy starnú nerovnomerne.

BUDOVANIE OBEHOVÝCH ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A ZRUČNOSTÍ

🗹 riešiť nedostatok pracovných miest cez lepšie mzdy, pracovné podmienky a zvýšené bezpečnosti

🗹 podporiť rozvoj obehových zručností začlenením obehového hospodárstva do učebných osnov

🗹 zlepšiť validáciu, uznávanie zručností a kvalifikáciu migrujúcich a neformálnejších pracovníkov cez nástroje ako sú pasy zručností

Systém #2: Pokročilá obehová výroba

V cirkulárnej budúcnosti je konzum minulosťou, spotreba je nízka a životný štýl sa vyznačujúe kvalitou nie kvantitou a spotrebou. Spotrebovaný tovar je vyrobaný tak, aby vydržal, prípadne aby sa dal opraviť a modernizovať a sú zavedené systémy spätného odberu a je zavedené mnoho iného ako vzdelávanie. Kľúčom k realizácii tejto vízie sú:

VYTVORENIE ROVNAKÝCH PODMIENOK V OBLASTI POLITIKY

🗹 posilniť právne predpisy o práve na opravu a rozšírenej zospovednosti výrobcu, ktoré vyžadujú aby vyrobcovia postkytovali náhradné diely, nástroje a návody na opravu

🗹 stanoviť normy pre materiálovú účinnosť a životnosť výrobkov s cieľom predĺžiť životnosť výrobkov

SPRÁVNE NASTAVENIE EKONOMIKY

🗹 stimulovať zmeny orientované na dopyt cez vytvorenie environmentálneho “skóre” pre všetky výrobky, ktoré by sa uvádzalo na etiketách a zároveň zákaz reklamy na tovary s veľkým vplyvom na životné prostredie

🗹 uplatňovať progresívnejšie zdaňovanie a vyššie dane z dedičstva a majetku s cieľom obmedziť nadmernú majetkovú a príjmovú nerovnosť a znížiť nadmernú spotrebu luxusného tovaru

🗹 poskytnúť spotrebiteľom finančné stimuly, ako sú bonusové šeky alebo znížená či nulová daň na opravárenské služby a repasovaný tovar

BUDOVANIE OBEHOVÝCH ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A ZRUČNOSTÍ

🗹 investovať do fondov spravodlivého prechodu a využívať ich na investície do rozvoja zručností, vzdelávania a odbornej prípravy

🗹 zaviesť záruky zamestnania a preskúmať možnosť skrátenia štandardného pracovného týždňa, aby sa postupne prerušil cyklus „pracovať a míňať“ a podporila sa menej materialistická, vzťahovejšia a participatívnejšia spoločnosť

🗹 vyvíjať kampane na zvyšovanie povedomia s cieľom prekonať kultúrne bariéry v oblasti obehového životného štýlu

Cirkularita v Grow countries

Aj tu rozlišujeme dva systémy a v každom z nich tri oblasti:

Systém #1: Rozvíjať obehový potravinový systém

V cirkulárnej budúcnosti by tieto krajiny mohli byť šampiónmi regeneratívneho poľnohospodárstva so širokou škálou rastlinnej potravy a zníženou úrovňou priemyselne chovaných hodpodárskych zvierat.

Zároveň mestské a vidiecke komunity uprednostňujú miestnu, sezónnu a ekologickú stravu, čím by sa znížili potravinové straty a emisie. Medzi kľúčové prvky realizácie tejto vízie patria:

VYTVORENIE ROVNAKÝCH PODMIENOK V OBLASTI POLITIKY

🗹 zavedenie stimulov prispobené pre spotrebiteľov, ktorí by zvolili zdravé a udržateľné potraviny cez dane z potravín, povinné normy verejného obstarávania pre miestne, ekologické alebo rastlinné potraviny

🗹 zákaz predaja reklamy na určité potraviny s vysokým vplyvom a zaviesť povinnosť nahlasovania potravinového odpadu ako aj zavedenie povinných právnych požiadaviek na prísne ciele znižovania odpadu a prechádzania ich vzniku

🗹 označovanie potravín informáciami o ich environmentálnom a sociálnom vplyve a posilniť vzdelávanie a povedomie cez informačné kampane

🗹 vytvoriť regulačné prostredie, ktoré by podporovalo transparentnosť

🗹 finančné inštitúcie môžu presúvať kapitál do spoločností zaoberajúcich sa regeneratívnym poľnohospodárstvom, alternatívnymi bielkovinami a recykláciou potravinového odpadu

SPRÁVNE NASTAVENIE EKONOMIKY

🗹 zabezpečiť skutočnú cenu udržateľných potravín, aby boli produkty regeneratívneho a udržateľného poľnohospodárstva konkurencieschopné a atraktívne ako aj podpora cez priame dotácie

🗹 podporiť zavádzanie agroekologických a regeneračných postupov cez účinné schvaľovacie procesy, certifikácie a označovanie atď.

BUDOVANIE OBEHOVÝCH ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A ZRUČNOSTÍ

🗹 vytvoriť fondy spravodlivého prechodu ako poskytnutie poľnohospodárskych nástrojov a vedomostí potrebných na transformáciu fariem cez prechodné platby na zníženie averzie voči riziku a cez nižšie úrokové sadzby či poistné produkty

Systém #2: Pokročilá obehová výroba

V cirkulárnej budúcnosti sa navrhujú výrobky odolné a modulárne, čím sa vytvoria pracovné príležitosti od dizajnérov špecializujúcich sa na udržateľné materiály až po technikov vyškolených v oblasti opráv a repasovania výrobkov.

Táto budúcnosť zahŕňa aj transparentný domáci i medzinárodný obchodný ekosystém, ktorý uprednostňuje výmenu udržateľných výrobkov.

VYTVORENIE ROVNAKÝCH PODMIENOK V OBLASTI POLITIKY

🗹 zavedenie politických opatrení a technologických požiadaviek, ktoré presadzujú verejné zákazy a obmedzenia znečisťovania alebo zavedenie právnych predpisov pre ambicióznejšie systémy OZV

🗹 vytvoriť ekonomické stimuly vhodným zdanením výroby a obchodu s materiálovo a uhlíkovo náročnou výrobou a zavedením dotácií na podporu energeticky účinnej výroby a vhodného stanovenia cien spoločných zdrojov

🗹 začlenenie klastrov a ekologických priemyselných parkov a centier do národných politických rámcov, ako sú rozvojové plány a národné priemyselné stratégie, s cieľom podporiť priemyselnú symbiózu a dekarbonizáciu

🗹 investovanie do vývoja a zavádzanie technológií cez investičné fondy, granty a podpory výskumu

SPRÁVNE NASTAVENIE EKONOMIKY

🗹 vypracovanie politík pre zavedenie čistejších technológií cez výnimky z duševného vlastníctva pre technológie uľahčujúce hĺbkovú elektrifikáciu a obehové hospodárstvo, najmä v ťažko dekarbonizovatelných sektoroch ako výroba ocele a cementu

🗹 zabezpečiť, aby investície zahŕňali sociálne požiadavky uskutočňované na základe spoľahlivých sociálno-ekonomických ukazovateľov

BUDOVANIE OBEHOVÝCH ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A ZRUČNOSTÍ

🗹 investovať do programov rozvoja zručností s osobitným zameraním na pracovníkov ohrozených prechodom cez rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie

🗹 zaviesť systémy na identifikáciu a predvídanie potrieb zručností a mapovanie potrieb zručností v celom hodnotovom reťazci a to na základe podrobnej analýzy vznikajúcich požiadaviek na ekologické zručnosti

🗹 podporovať výmeny medzi inštitúciami odborného vzdelávania a prípravy a priemyslom
🗹 podporovať dialóg a partnerstvo pri plánovaní, navrhovaní a realizácii národných a sektorových politík pre spravodlivý prechod

Cirkularita v Build countries

Už to určite poznáte:

Systém #1: Rozvíjať obehový potravinový systém

V cirkulárnej budúcnosti sú v potravinovom systéme regeneračné postupy normou – pestovanie krycích plodín, agrolesníctvo a holistické pasenie sa uplatňujú vo veľkom meradle s cieľom vyživovať pôdu, zachytávať uhlík a zvyšovať biodiverzitu.

Poľnohospodári majú prístup k najmodernejším technológiám a vysokokvalitným
vstupom, ako aj k znalostiam. Všetky obaly sú opakovane použiteľné a kompostovateľné, čo pomáha znižovať množstvo odpadu v celom hodnotovom reťazci.

Nevyhnutný odpad z biomasy – napríklad prebytočné potraviny a zvyšky plodín –
sa minimalizuje zhodnocovaním. Medzi kľúčové prvky realizácie tejto vízie patria:

VYTVORENIE ROVNAKÝCH PODMIENOK V OBLASTI POLITIKY

🗹 realizácia odpustenia dlhu a spravodlivý prístup na kapitálové trhy pre rozvojové krajiny cez výmeny dlhu za prírodu a investovaním do zelených dlhopisov a klimatických fondov, čo by im umožnilo mobilizovať kapitál do regeneratívneho
poľnohospodárstva, prírodných riešení a infraštruktúry.

🗹 zavedenie účinných, stabilných a transparentných regulačných a obchodných rámcov

🗹 zabezpečenie práv na pôdu a politiky držby pôdy s cieľom chrániť drobných poľnohospodárov pred zábermi pôdy, právne uznanie zvykových práv na pôdu a/alebo ponuka dlhodobých prenájmov

🗹 stanovenie konkrétnych politických cieľov pre pôdu, vodu a biodiverzitu s cieľom stanoviť kam majú v budúcnosti ísť investície 

🗹 podporovať poľnohospodárske družstvá podporou a financovaním modelov agregátorov, v ktorých centrálny subjekt konsoliduje produkciu drobných poľnohospodárov a poskytuje služby, ako napríklad prístup k financiám a technickej pomoci

🗹 aktualizovať normy s cieľom pomôcť pri vytváraní nových trhov, ktoré umožňujú obehové postupy

SPRÁVNE NASTAVENIE EKONOMIKY

🗹 úvery poľnohospodárom a vlastníkom pôdy, ktorí sa venujú regeneratívnemu poľnohospodárstvu, za obnovu a správu ekosystémov

🗹 znížiť riziko prechodu pre malých poľnohospodárov, ktorí majú zásadný nedostatok zdrojov zvýšením ich prístupu k finančným a k poistným službám, ako sú granty, mikrofinancovanie a záruky za pôžičky pre malých poľnohospodárov

BUDOVANIE OBEHOVÝCH ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A ZRUČNOSTÍ

🗹 uľahčiť prechod z neformálneho do formálneho hospodárstva cez vytvorenie priaznivého prostredia pre formalizáciu podnikov

🗹 podporiť prenos vedomostí, odbornú prípravu a komplexné programy rozvoja zručností s cieľom zhodnotiť zručnosti pracovníkov a najmä pomôcť ženám pri vstupe na trh práce

🗹 podporiť holistický program rozvoja zručností a odbornej prípravy cez participatívne metódy

🗹 zriadiť služby súvisiace so zamestnanosťou ako napríklad služby orientácie na trhu práce a sprostredkovateľské služby, môžu poskytovať miestne relevantné informácie o pracovných príležitostiach v poľnohospodárstve

🗹 uznávať neformálne naučené a praktizované regeneračné prístupy vo formálnom vzdelávaní, konkrétne v odbornom vzdelávaní

🗹 zaviesť financovanie iniciatív na rozvoj zručností, ktoré si vyžadujú koordináciu súkromného aj verejného financovania s cieľom podporiť inovácie a odbornú prípravu

Systém #2: Budovanie obehového zastavaného prostredia

V cirkulárnej budúcnosti sú mestá s kompaktnými štvrťami, kvalitnou verejnou dopravou a čistým ovzduším. Budovy sa postavia z miestnych, udržateľných materiálov s dôrazom na minimalizáciu odpadu a maximálnu životnosť. Integrované
systémy a zelené strechy zabezpečia energetickú a vodnú efektívnosť.

Po skončení životnosti sa budovy rozoberú a materiály sa znovu použijú. Pracovníci v stavebníctve budú spravodlivo odmeňovaní a vybavení potrebnými zručnosťami. Investície do kruhovej infraštruktúry povedú k prosperite a ochrane životného prostredia pre všetkých. Medzi kľúčové prvky realizácie tejto vízie patria:

VYTVORENIE ROVNAKÝCH PODMIENOK V OBLASTI POLITIKY

🗹 zavedenie miestnych stavebných predpisov a stanovenie prísnejších noriem pre budovy šetrné ku klíme

🗹 využitie obehové verejné obstarávanie na podporu tradičných, obehových stavebných techník a materiálov, ako aj dopytu po obehových zručnostiach

🗹 identifikovať dominantné regionálne toky odpadu a ponúknuť usmernenia o bezpečnej a účinnej integrácii odpadu do stavebníctva jeho premenou na stavebné materiály

🗹 zabezpečiť, aby predpisy uprednostňovali obehové postupy. ako sú opravy, renovácia, modernizácia a údržba

SPRÁVNE NASTAVENIE EKONOMIKY

🗹 využiť rozvojové fondy na priamu podporu oddelení mestského plánovania cez financovanie programov budovania kapacít a plánov obehového rozvoja miest

🗹 poskytnúť cenovo dostupný prístup ku kapitálu a technológiám s cieľom pomôcť rozšíriť praktické riešenia, ako sú napríklad plastové pieskové tehly

BUDOVANIE OBEHOVÝCH ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A ZRUČNOSTÍ

🗹 zaviesť a financovať programy odbornej prípravy a kurzy technického a odborného vzdelávania a prípravy

🗹 navrhnúť, revidovať a aktualizovať učebné osnovy

🗹 zabezpečiť účasť komunity zapojením miestnych pracovníkov a podnikov do rozhodovania o stavebných projektoch

Aj toto je obsah, ktorý  prinášame odberateľom nášho newslettra. Dostávate každý mesiac  do svojich schránok zhrnutie tých najhorúcejších info zo sveta cirkulárnej ekonomiky aj vy. Prihláste sa ➤