Nezaradené

World Circular Economy Forum 2024
Nezaradené

„Cirkulárna ekonomika je nástrojom na riešenie klimatickej krízy,“ odkazuje World Circular Economy Forum 2024.

15.-18. apríla 2024 sa konal World Circular Economy Forum (WCEF). Ide o najväčšie celosvetové podujatie v cirkulárnej ekonomike, kde sa predstavujú aktuálne výzvy, trendy, iniciatívy. Boli sme priamo na mieste inšpirovať sa novinkami. Vám sme priniesli kľúčové zistenie v oblasti aktuálnych tém v cirkulárnej ekonomike. Diskusia o klimatickej zmene sa často zameriava najmä na emisie, niekedy […]

„Cirkulárna ekonomika je nástrojom na riešenie klimatickej krízy,“ odkazuje World Circular Economy Forum 2024. Čítať viac »

Circularity Gap Report 2024 titulka
Nezaradené

CIRCULARITY GAP REPORT 2024

Napriek tomu, že cirkulárna ekonomika sa stala veľkou a diskutovanou témou, globálna cirkularita akosi stále nerastie. Za ostatných 5 rokov sa počet diskusií a článkov venovaných tejto téme takmer strojnásobil, čo odráža zvýšené povedomie a záujem o cirkularitu. Avšak prevažná väčšina vyťažených materiálov, ktoré vstupujú do hospodárstva, sú stále prvotné a podiel druhotných materiálov neustále klesá.

CIRCULARITY GAP REPORT 2024 Čítať viac »

Hlasovanie v Európskom parlamente o Nariadení o obaloch a odpadoch z obalov
Nezaradené

Hlasovanie v Európskom parlamente o Nariadení o obaloch a odpadoch z obalov

22. novembra 2023 Európsky parlament na plenárnom zasadnutí prerokoval a odhlasoval správu o PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). Europoslanci si odhlasovali rokovaciu pozíciu k Smernici o obaloch a odpadoch z obalov. Čo priniesol výsledok hlasovania a prečo bol pre mnohých sklamaním? Výsledok hlasovania bol pre mnohých veľkým sklamaním: text bol značne pozmenený oproti pôvodnému

Hlasovanie v Európskom parlamente o Nariadení o obaloch a odpadoch z obalov Čítať viac »