Zodpovedné riešenia pre lepší business

17. mája 2016 sa konal 14. v poradí CEE CSR Summit, ktorý organizovala Nadácia Pontis. Je to najväčšie podujatie o zodpovednom podnikaní v strednej Európe. INCIEN na ňom nemohol chýbať, lebo obehové hospodárstvo je súčašou zodpovednej spoločnosti.

„Spoločnosti môžu využitím udržateľných inovácií meniť svet k lepšiemu.“

Ako prvý vystúpil Stephen Mooney zo spoločnosti Synoptica a témou “Udržateľné inovácie môžu zmeniť svet k lepšiemu.” Podľa Monneyho spôsob akým funguje väčšina spoločností dnes je dlhodobo neudržateľná a postupne si to firmy začínajú uvedomovať a hľadajú iné, udržateľnejšie riešenia. S neustále sa zhoršujúcim stavom životného sporstredia sa mení aj environmentálne povedomie spotrebiteľov. Z tohto dôvodu firmy čoraz viac začínajú vyhľadávať riešenia aj pomocou spoločnosti Synoptica, ktorá umožňuje malým a stredným podnikom prijímanie udržateľných inovácií a tiež hľadať špecifické riešenia, ktoré im umožnia zlepšiť ich biznis.

 „Ľudia sú kreatívni, inteligentní, vedia sa zapáliť pre správnu vec. Týmito vzácnymi zdrojmi však podniky často plytvajú.”

Ari Weinzweig je majiteľ Zingerman´s – jednej z najúspešnejších malých firiem v Amerike. predstavil spôsob ako aby podnik fungoval ako ucelený ekosystém – Open Book Management. Tento koncept je založený na myšlienke, že všetci zamestnanci, či už je to upratovačka, sekretárka alebo CEO, sú zapojení do riadenia organizácie. Každý má informácie o financiách, problémoch a úspechoch firmy. Každý zamestnanec sa a všetkom rovnako podieľa. Pretože ako tvrdí Ari: „Ak ľudia pracujú v organizácii, kde nemajú prístup k informáciám, nemôžu robiť správne rozhodnutia.“ 

“Reporting nie je o nákladoch, je o vytváraní hodnoty. Ako chcete hovoriť o výkonnosti svojej firmy, keď sú všetky dôležité informácie tajomstvom?”

 Hlavným poslostvom Elaine Cohen je, že firma by mala reportovať veci, ktoré robí a ako ich robí. Lebo ak chceme, aby o našej činnosti iní vedeli, musíme im dať vedieť čo robíme. Podpotkla, že na Slovensku firmy zatiaľ nie sú na reporting zvyknuté tak, ako je to v iných krajinách v zahraničí a preto je Slovensko krajinou, kde sú tieto možnosti ešte neobmezené.

„Zákazníci chcú lepší svet, dôležité je však, ako podniky dokážu zasiahnuť v momente ich voľby,“

Dánska expertka na behaviorálny design Sille Kurkow hovorila ako automatické správanie ovplyvňuje naše rozhodnutia a tieto rozhodnutia naše životy a budúcnosť. Toto správanie je založené na ľudských zvykoch, inštinktoch a strate kognitívneho vnímania. Toto správanie je najväčšou výzvou pre firmy – môžu ho jednoducho ovplyvniť. Jednou z možností je správna architektúra voľby. Jej hlavným cieľom je predpovedať ľudské chyby a interaktívnou cestou ich efektívne eliminovať. Správne rozhodnutia totiž mnohokrát nie sú vykonané kvôli bariéram v rozhodovaní: sociálnym (nasledujeme správanie väčšiny), fyzickým (kôš je veľmi ďaleko na to, aby som doň vyhodil odpad) alebo psychologickým (rozhodovací proces je veľmi náročný, preto preferujeme rýchle riešenia).

Ako sme už uviedli, pre INCIEN je organizácia, ktorej záleží na zodpovednosti a neustále hľadá inovatívne riešenia pre svojich partnerov a pri realizácii vlastných projektov. Preto je pre nás dôležité stretávať sa s riešeniami, ktoré fungujú v iných organizáciách a ktoré vieme aj my implementovať. Aby naša krajina bola krajinou zodpovednou.

photo: Nadácia Pontis