INCIEN po prvýkrát na Eco Village v Bratislave

19. mája 2016 sa pred prvou certifikovanou zelenou kancelárskou budovou v Bratislave – BBC 1 Plus konal už tretí Eco Village – ekologické trhovisko. INCIEN, ako nezisková organizácia mala v rámci toho podujatia aj krátke vystúpenie, kde verejnosti predstavila myšlienku cirkulárnej ekonomiky.

Ekologické trhovisko Eco Village má za cieľ vzbudiť záujem verejnosti o ochranu životného prostredia a ekologického prístupu v mestskom prostredí. Súčasťou trhoviska bolo v ponuke množstvo produktov od kozmetiky po detské látkové plienky – všetko s cieľom predstaviť, že v meste sad á žiť aj ekologickejšie.

INCIEN, ako nezisková organizácia predstavila účastníkom Eco Village myšlienku cirkulárnej ekonomiky. Spoločne s partnerom našej orgnizácie JRK Waste Management s.r.o. v rámci spoločného stánku z množstva biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý vznikal pri stánkoch s občerstvením, pomocou elektrického a vermikompostéra sme pomohli vytvoriť kompost – zdroj nových živín pre ďalšie rastliny.

Okrem trhoviska v rámci Eco Village bolo aj sprievodné podujatie, na ktorom vystupovala kapela Silent Trio a rôzni iní interpréti. V rámci toho programu INCIEN predstavil myšlienku cirkulárnej ekonomiky a to takým spôsobom spôsobom, že predstavil koľko akého množstva odpadu naše domácnosti vyhodia a koľko z toho je možné opätovné využiť ako zdroj živín pre nové rastliny alebo zdroj materiálov pre nové produkty. Celým podujatím účastníkov sprevádzala Didiana, ktorej ďakujeme za množstvo podnetných otázok o odpadoch a najmä o kompostovaní.

Tohtročný Eco Village bol prvým pre INCIEN a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Fotografie z celého podujatia si môžete pozrieť tu: