Driving Towards Circularity – prvé Zero Waste podujatie Ministerstva životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia SR sa rozhodlo byť príkladom v udržateľnosti pri organizácii podujatí pre odbornú a širokú verejnosť. Najbližšia konferencia pre expertov v oblasti cirkulárnej ekonomiky v automobilovom priemysle bude Zero Waste Event.

Podujatie sa bude konať v Bratislave 6-7. novembra 2017 . Spoluorganizátormi sú UNIDO a  Ministerstvo hospodárstva SR. Partnermi podujatia sú Zväz automobilového priemysluAmbasáda Holadnského kráľovstva v SR a Ambasáda Nórskeho kráľovstva v SR. Partnerom pre Zero Waste Event je INCIEN.

Ministerstvo životného prostredia v rámci svojich činností pripravuje množstvo podujatí pre odborníkov z rôznych oblastí životného prostredia. Najbližšie podujatie sa týka témy cirkulárnej ekonomiky. Jeho organizátori zo strany MŽP SR sa v rámci tohto podujatia rozhodli  predchádzať vzniku odpadu v maximálnej možnej miere – zorganizovať podujatie tak, aby spĺňalo podmienky byť Zero Waste podujatím.

V rámci rôznych podujatí z oblasti cirkulárnej ekonomiky v zahraničí je tento spôsob príkladu predchádzania vzniku odpadov čoraz viac prítomný. Nakoľko cirkulárna ekonomika dáva dôraz na dizajn, zodpovednú spotrebu a predchádzanie vzniku odpadov, na podujatiach s touto témou by malo byť samozrejmosťou naplánovať ho tak, aby bolo Zero Waste.

Veľmi podstatnou súčasťou celého konceptu je organizátor podujatia, ktorý sa rozhodne ísť touto cestou. Nie pre každého je to prioritou a nie vždy je to jednoduché. Množstvo eventových priestorov ponúka pekné priestory a dobré služby, ale aj množstvo jednorazových vecí, ktoré sa po podujatí stanú okamžite odpadom. Z tohto dôvodu je dôležité aj miesto, kde sa podujatie bude konať. Pre viac ako 170 expertov z celého sveta bude 6. a 7.11.2017 týmto miestom Hotel Sheraton. Na prvý pohľad sa môže zdať nemožné, že takýto veľký hotel z veľkej hotelovej siete môže ponúkať služby, ktoré sa snažia minimalizovať svoj dopad na životné prostredie. Ale opak je pravdou. Sheraton v rámci vlastnej zelenej politiky vie nastaviť podmienky podujatia tak, aby ste minimalizovali dopad na životné prostredie v rámci vlastnej zelenej politiky – Sustainable Meeting Practices

Pri organizácii tohto podujatia sme prevádzkovateľov v Hoteli Sheraton ešte  dodatočne požiadali o plnenie podmienok tak, aby sme aplikovali 5R – 5 základných pravidiel Zero Waste (Refuse-Reduce-Reuse-Recycle-Rot).

Predtým sme však aplikovali úvodné pravidlo Rethink, kde sme si dôkladne premysleli podmienky, ktoré chceme aby toto veľké podujatie splnilo. Zvolený bol priestor, ktorý už má vlastnú Green Policy. Po Rethink sme aplikovali ďalšie podmienky pre Zero Waste Event:

 1. Refuse
 • odmietli sme používanie balenej vody, alebo iných nápojov v jednorazových obaloch
 • odmietli sme všetky jednorazové obaly ako PET fľaše a akékoľvek iné obaly
 • odmietli sme používanie jednorazových riadov, pohárov a príborov
 • odmietli sme používanie jednorazových papierových servítok
 • odmietli sme objednávku dezertov, ktoré sú bežne balene v jednorazových obaloch
 • odmietli sme používanie akýchkoľvek jednorazových pier a zošitov pre každého účastníka konferencie (tie budú poskytované iba na vyžiadanie)
 1. Reduce
 • nebudú používané žiadne dodatočné veci, ktoré nepotrebujeme – ako napríklad návleky na stoličky, ktoré budú musieť byť opraté po evente – tak sme znížili stopu na používaní vody a energie
 • znížil sa potenciál na vznik food waste na minimum objednaním menu na presný počet ľudí
 1. Reuse
 • používané budú  iba opakovane použiteľné nádoby na vodu, ktorá bude voda z kohútika nie balená voda
 • používané budú iba opakovane použiteľné príbory, taniere, poháre
 • používané budú opakovane použiteľné servítky
 • jedlo bude servírovane v opakovane použiteľných nádobách a podnosoch bez dodatočných jednorazových servítok
 • dezerty budú servírované nebalené iba na podnosoch
 1. Recycle
 • počas celého podujatia budú účastníci triediť odpady
 • zároveň v rámci ubytovania majú účastníci možnosť triediť odpady na svojich izbách
 1. Rot
 • zvyšky z kuchyne z prípravy jedla budú skompostované alebo budú spracované v zariadení na spracovanie kuchynského bioodpadu.

Počas celého podujatia budeme priebežne sledovať výsledky Zero Waste konceptu.

Viac informácií o podujatí si môžete pozrieť tu