Revia – odpad sa nevyparí

Pamätáte si kauzu Pezinská skládka? Videli ste tú na Dubovej v Modre? Ako dlho potrvá, kým sa nám minie miesto na ukladanie odpadu?

Čo sa s tým dá robiť? Tešíme sa, že si túto otázku položili v REVII – Malokarpatskej komunitnej nadácii a oslovili nás na spoluprácu. A tak sme spolu v meste Modra vymysleli projekt Odpad sa nevyparí.

Začíname v januári 2019 skromne, v zvládnuteľnom rozsahu a postupne sa podľa dosiahnutých výsledkov budeme rozhodovať o smerovaní ďalších krokoch. Preto sa pre začiatok zameriame na zlepšenie triedenia odpadu v modranských obytných zónach, ktoré vyberieme po expertnej analýze.

Chceme zapojiť občanov – podporiť obyvateľov v čo najlepšom triedení komunálneho odpadu. Dobrovoľníkov, ktorí chcú pomôcť napríklad zistiť, ako na tom sme s triedením odpadu alebo sa inak zapojiť, radi privítame v našich radoch. Bytovky, ktoré by sa chceli zapojiť do pilotného projektu, plánovaného na druhý kvartál, nás nadchnú úplne najviac!

„Vítame takúto iniciatívu, lebo triedenie odpadu, najmä v bytovkách, je presne to, kde nás tlačí bota“ povedala nám na prvých stretnutiach p. Kristína Čechová, z referátu životného prostredia a odpadov MsÚ v Modre, ktorú p. primátor poveril zastupovaním mesta v riadiacom a riešiteľskom tíme projektu.

Poďte sa pridať, stačí napísať na revia@revia.sk. Lebo Odpad sa totiž naozaj len tak nevyparí!