Plán Bratislava

Spolu s ďalšími 70 odborníkmi sme sa podieľali na tvorbe komplexného návodu pre funkčné mesto –  Bratislavu. V rámci kapitoly životné prostredie sme preložili návrhy na zmenu v oblasti ochrany vôd a odpadov: https://www.planbratislava.sk/zivotneprostredie