Značka: obehové hospodárstvo

ANALÝZY ODPADOV SÚ PRE NÁS DÔLEŽITÉ

Jedným zo spôsobov, ako Inštitút cirkulárnej ekonomiky získava čo najlepšie informácie o zložení odpadov, sú analýzy odpadov. Robíme to fyzicky vyzbieraním odpadov od občanov, ich vysypaním a dotriedením na stanovené zložky. Doslova sa hrabeme v odpadkoch, aby sme toho zistili čo najviac. Dôvod, prečo to chceme robiť práve takýmto spôsobom, je ten, že je to jediný spoľahlivý spôsob ako získať informácie o tom, koľko materiálov v komunálnom odpade tvoria zložky, ktoré sa ešte dajú zrecyklovať. Prečo to vlastne chceme vedieť?

(viac…)