BIOPLASTY

Jednorazové plasty tvoria nezanedbateľnú časť odpadu, ktorá končí ako na skládkach, tak aj vo voľnej prírode. Oba prípady sú environmentálnym problémom súčasnosti  celosvetovo. Plasty tvoria vo svete až 85 % morského odpadu. V podobe mikroplastov, ktorých účinok na zdravie občanov nepoznáme, sa vzduchom, vodou a jedlom dokonca dostávajú do našich pľúc a na naše stoly. Riešenie tohto problému je nevyhnutnosťou a môže priniesť nové príležitosti v oblasti inovácie, konkurencieschopnosti a tvorby pracovných miest.

Množstvo výrobcov, predajcov potravín a gastronomických firiem utieklo od klasických plastov k biologicky rozložiteľným obalom. V praxi sa ale ukazuje viacero problémov týkajúcich sa tejto skupiny obalov.

Napríklad, že veľa z nich sa v reálnych podmienkach zle rozkladá, pritom majú certifikát kompostovateľnosti.

Tieto výsledky boli dosiahnuté v laboratórnych podmienkach, avšak v praxi sa tieto obaly správajú úplne inak.

Preto ich kompostárne nechcú odoberať a spracovávať. Problematické je ich zloženie, ich zameniteľnosť s konvenčnými plastmi a konečné spracovanie. Dopyt po nich ale v súčasnosti výrazne stúpa, a to z dôvodu aktuálnosti témy zákazu jednorazových plastových výrobkov.

Pre celkový systém však spôsobujú problém, preto sa potrebujeme zamerať na to, ktoré obaly skutočne biodegradovateľné a kompostovateľné sú aj v našich podmienkach a tak vytvoriť podklady pre uzatváranie tokov týchto inovatívnych materiálov pre budúce obaly.

Preto sme sa rozhodli zamerať sa na BIOPLASTY v dvoch samostatných častiach projektu:

1. ANALÝZA

V rámci tejto časti projektu preskúmame možnosti na Slovensku a vypracujeme analýzu obalov a produktov z bioplastov.  Cieľom je zodpovedať si základné otázky, prípadne navrhnúť riešenia pre vzniknuté problémy:

–        Aké sú v skutočnosti slovenské kapacity na spracovanie kompostovateľného materiálu?

–        Aké konkrétne podmienky musí spĺňať odoberaný odpad?

–        Aké technologické problémy nastávajú v tomto procese?

–        Aké súhlasy v zmysle legislatívy SR sú pre odobranie a spracovávanie potrebné?

–        Nastavenie nových podmienok pre biodegradovateľné a kompostovateľné materiály, ktoré v súčasnosti rieši EÚ  – príprava na plnenie nových cieľov

–        Príprava § znení na zmenu legislatívy v tejto oblasti.

2. UZATVORME KRUH „CIRKULÁRNY POHÁR“  

Aby sme našu prácu neuzavreli iba analýzou v rámci projektu realizujeme aj praktickú časť. Za posledné 3 roky pribúda čoraz viac verejných podujatí, ktoré sa snažia minimalizovať množstvo odpadov. INCIEN už od samého začiatku spolupracuje s festivalom Dobrý trh a Festivalom Pohoda na ich zero waste konceptoch. Od začiatku tejto spolupráce neustále pribúda množstvo nových podujatí, ktoré organizujú najmä samosprávy, ktoré sa snažia, aby tvorili čoraz menej odpadu.

Preto chce INCIEN vytvoriť dobrý príklad z praxe, povzbudiť a inšpirovať oblasť zníženia využívania jednorazových plastových výrobkov a zároveň vďaka projektu aj šíriť povedomie a osvetu.

Rozhodli sme sa zakúpiť vlastné, opakovane použiteľné. Od roku 2020 budeme tieto poháre poskytovať malým podujatiam, ktoré sa snažia predchádzať vzniku odpadu, ale nemajú na to vlastné finančné prostriedky, aby si takéto poháre zadovážili.

Podmienky prenájmu, manuál k tvorbe systému opakovane použiteľných pohárov zverejníme čoskoro na našej webovej stránke.

Projekt vznikol vďaka podpore Nadačného fondu TESCO.