Metodika analýz ZKO

Zmesový komunálny odpad sa na Slovensku nedotrieďuje, ale putuje priamo na skládku, alebo do spaľovne. Preto je jeho obsah nejasný a na druhej strane nesmierne dôležitý pre rozvoj odpadového hospodárstva a prechodu na obehové hospodárstvo. Analýzy zmesového komunálneho odpadu sú veľmi dôležité na podloženie exaktných dát v oblasti odpadového hospodárstva. Od nášho vzniku sme ich realizovali niekoľko desiatok (analýzy odpadov v obciach). Pri analýzach sme využívali rovankú metodiku ako Priatelia Zeme – SPZ a JRK Slovensko. Preto aj naše analýzy sú dôveryhodnými podkladmi pre strategické dokumenty.

Ministerstvo životného prostredia sa rozhodlo pripraviť jednotnú metodiku pre analýzy zmesového komunálneho odpadu. Ako jeden z odborných garantov sme boli súčasťou tímu jej prípravy.