Envirostratégia 2030

Stratégia environmentálnej politiky, ktorá je na Slovensku stále v platnosti, bola schválená ešte v roku 1993. Už 25 rokov nebola aktualizovaná a je neaktuálna. Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo novú, modernú stratégiu environmentálnej politiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030), ktorej prípravu a koordináciu zastrešuje IEP. INCIEN  v rámci tvorby Envirostratégie bol aktívnym účastníkom, ktorý sa podieľal na návrhoch opatrení a pripomienkovom konaní v rámci procesu schvaľovania tohto dokumentu.  http://www.minzp.sk/iep/strategicke-materialy/envirostrategia-2030/