Školy a škôlky

Pre školy a škôlky máme pripravený vzdelávací program. Analyzujeme súčasný stav triedenia odpadu, navrhujeme riešenia a uskutočňujeme osvetové aktivity.

Takýmto programom prešli napr.: Základná škola, Vajanského v Modre, MS Svatoplukova v Modre, ZŠ Dr. Ivana Dérera v Bratislave, ZŠ a MŠ v Rovinke.